Muzejní výstava roku

Keltové pod Pálavou
V krajině jižní Moravy snad neexistuje výraznější orientační bod než charakteristická silueta Pavlovských vrchů. Je viditelná zdaleka, a naopak z vrcholů Pálavy je velmi dobrý výhled. Ostatně svahy Pavlovských vrchů byly lidmi navštěvovány už ve starší době kamenné. Pomyslný čas Keltů lze vymezit 5. a 1. stoletím př. Kr. – trval zhruba 400 let. První laténské artefakty se v kraji kolem Pálavy objevily kolem poloviny 5. století př. Kr. Navazují na předchozí osídlení ze starší doby železné, které označujeme jako halštatskou kulturu. Archeologie má pro poznání 5.–1. století př. Kr. vskutku klíčový význam a dokáže vyprávět některé příběhy, jež se odehrávaly před více než 2000 lety. Z pozůstatků osídlení umí rekonstruovat velikost vesnic, stanovit dobu, kdy se v nich žilo.
19/2021
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Zámek 1/4, Mikulov 692 01
+420 519 309 019
rmm@rmm.cz
https://www.rmm.cz
00089613
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Výstava Keltové pod Pálavou představuje dobu laténskou v podpálaví v její komplexnosti a rozmanitosti. Je rozvržena do pěti výstavních sálů, z nichž každý je věnován samostatnému tematickému celku. Jednotlivé tematické celky uvozuje vyprávění Elantie, fiktivní stařičké Keltky, která kdysi žila ve zdejším kraji. První sál je věnován dějinám výzkumu doby laténské v regionu a obecnému představení epochy, druhý sál je zaměřen na přiblížení každodenního života Keltů na sídlištích, v třetím sále jsou představena specializovaná řemesla, čtvrtý sál je zasvěcen pohřebním zvyklostem a společenským aspektům mladší doby železné, v pátém sále jsou shromážděny doklady dálkových kontaktů a mincovnictví. Využity byly nejen originální artefakty z regionu ze sbírek paměťových institucí, ale také repliky vytvořené zčásti specificky pro výstavu. Nejcennějším exponátem výstavy je bezesporu zoomorfní kování bronzové konvice z 5. století př. Kr., jež je spolu s replikou celé nádoby vystaveno v samostatné menší místnosti za doprovodu hudby a promítané animace, jež byly zhotoveny speciálně pro tuto výstavu. V dalších místnostech jsou umístěny instalace (dvoukolový vůz, postup při zhotovování oděvů, obdélný ruční kamenný mlýnek), které umožňují v různém stupni interakci návštěvníků s replikami a přibližují svět živé kultury. Nedílnou součástí výstavy je program vytvořený pro děti. Mohou si zkusit např. semlít obilí na tzv. mlýnku řeckého typu, zastavit se v dílně na výrobu keramických nádob či šperků, nebo si ověřit své vědomosti v kvízu. Mohou se také obléci do replik keltských oděvů a potěžkat ve svých rukách repliky bojovnické výzbroje a výstroje – meč, kopí i štít.
Petra Goláňová, Miloš Hlava, Jana Čižmářová
Petra Goláňová, Miloš Hlava, Jana Čižmářová
11.5.2021
27.11.2022
III.–IV., X.–XI. / V.–VI., IX. / VII.–VIII.
pá–ne / út–ne / po–ne
9–16 / 9–17 / 9–18
Mgr. Petr Kubín
kubin@rmm.cz

Nepovinné přílohy

Objektor, s. r. o.
Petra Roubalová, Matěj Hanauer
Muzejní noc na zámku v Mikulově, program pro školy i veřejnost Keltové pod Pálavou, mezinárodní den archeologie na zámku
Chvilka pro tebe, 16. 11. 2021, str. 38 – Po stopách Keltů, https://www.rodinnevylety.cz/kam-s-detmi/muzeum/120-mezinarodni-den-archeologie-na-mikulovsku/; https://www.centrumnews.cz/archeopark-v-pavlov%C4%9B-mikulovsk%C3%BD-z%C3%A1mek-nab%C3%ADz%C3%AD-atraktivn%C3%AD-%C5%99%C3%ADjnov%C3%BD-program. 21. století – Panorama – 2. 8. 2021, str. 83 – Tipy, akce, výstavy; Obrazová history revue, 21. 6. 2021, str. 95 – Kam na výstavu; MF Dnes – 18. 6. 2021, str. 37 – V létě jedině do muzea; Metro Brno Speciál, 16. 6. 2021, str. 9 – Keltové pod Pálavou nevařili kouzelný nápoj; Metro Brno Speciál, 26. 5. 2021, str. 7 – Muzejní noc v Mikulově rozezní fanfáry a vytí vlků; Nový život. 20. 5. 2021, str. 22 – Mikulovský zámek zve na Kelty pod Pálavou; Břeclavský deník, 15. 5. 2021, str,. 5 – Mikulov ukáže život Keltů; Blanenský/brněnský/břeclavský/hodonínský/vyškovský/znojemský deník, 14. 5. 2021, str. 9 – Slavkov a Mikulov zvou do expozic, https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/muzea-a-galerie-otevrou-dvere-navstevnici-se-dozvi-i-o-historii-keltu-na-palave.html; Metro Brno Speciál, 12. 5. 2021, str. 7 – Mikulovský zámek i Archeopark Pavlov vítají návštěvníky a chystají novinky.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru