Muzejní publikace roku

Tajemství půdy
Publikace představuje židovský zvyk zvaný geniza, tedy nařízení odkládat opotřebované náboženské texty a rituální předměty na místo, kde se mohly samovolně rozpadnout. Bohatě ilustrovaná knížka vznikla jako doprovodný katalog k výstavám Tajemství půdy (duben–červen 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi a duben–červen 2023 v Západočeském muzeu v Plzni) v rámci stejnojmenného projektu, který je podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP.
15/2022
Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1
+420 222 749 285
+420 739 218 960
​office@jewishmuseum.cz
http://www.jewishmuseum.cz
60459263
Federace židovských obcí v ČR

Povinné přílohy

Od 90. let 20. století zkoumají pracovníci Židovského muzea v Praze půdy českých a moravských synagog a získali takto již několik tisíc fragmentů knih, svitků, ale i textilií a předmětů ze dřeva a kovu ze 16.–19. století. Hromady „posvátného smetí“ vydaly předměty, které poté, co prošly rukama restaurátorů, opět ožily a svědčí o životě zašlých židovských komunit. Na stránkách publikace „Tajemství půdy“ provázejí genizové nálezy čtenáře autenticky všednodenním životem tradičního venkovského žida, celým židovským rokem s jeho svátky – a také židovskou čtvrtí od synagogy, přes židovskou školu až na hřbitov. Čtenář se dozví, jaký je rozdíl mezi genizou věčnou a dočasnou, díky úryvku z jedné z potulek pražského reportéra Eduarda Basse znovu zažije poslední pohřeb svitků Tóry na pražském židovském hřbitově a dozví se, jak s genizou souvisí literární Golem a pověstný šém. Publikace uvádí do souvislostí např. beraní roh, polotovar, z nějž měl vzniknout šofar, na který se troubí během Vysokých svátků, či vrbové proutky, drobné, ale důležité propriety pro oslavu Sukot. Vedle cyklického času se publikace věnuje i obřadům životního cyklu: na nálezech obřízkových povijanů či předsvatebních smluv vysvětluje zvláštnosti některých židovských rituálů. Bohatství nalezených textilií pak využívá k popisu prostoru synagogy. Podobně nálezy předmětů z židovských škol ukážou čtenáři ve zkratce proměny židovského školství. Větší prostor je věnován typickému obsahu tradiční židovské příruční knihovny, včetně pozoruhodných záložek, mezi nimiž nechybí papírové panenky s náhradními šatičkami nebo pramen vlasů. Publikace dá též nahlédnout do restaurátorských dílen ŽMP, prozrazuje, v čem je restaurování genizových nálezů specifické a nabízí neotřelý pohled na ochranu předmětů kulturního dědictví.
PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.
Dana Cabanová, Josef Mirovský, Nika Richtr Nauschová, Arno Pařík, Jan Šíblo, Jiří Tatranský, Pavel Veselý
Eva Holá
Eva Holá
100 Kč
1 000 ks (500 ks česky, 500 ks anglicky)
Publikace byla k zakoupení na výstavě Tajemství půdy v Regionálním muzeu v Chrudimi v roce 2022 a bude k zakoupení i na druhé výstavě Tajemství půdy 4. 4.–25. 6. 2023 v Západočeském muzeu v Plzni. Obě výstavy i vznik publikace jsou podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014–2021 v rámci projektu Tajemství půdy. Dále je publikace k zakoupení na e-shopu Židovského muzea v Praze a v síti prodejen v prostorách Židovského muzea v Praze.

Nepovinné přílohy

978-80-87366-64-6
1. Fotodokumentace z uvedení publikace v rámci vernisáže výstavy Tajemství půdy v Regionálním muzeu v Chrudimi v dubnu 2022. 2. Fotodokumentace české a anglické verze publikace.

Fotogalerie

nahoru