Muzejní počin roku

Cyrilometodějské centrum a revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
Vybudování Cyrilometodějského centra – specializovaného archeologického pracoviště jako součásti mezinárodní kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, certifikované Radou Evropy – s multimediálními expozičními prostory prezentujícími archeologickou podsbírku Slováckého muzea, konferenčním zázemím, depozitáři, studovnou, digitální laboratoří. Spolu s výstavbou Cyrilometodějského centra byly rekonstruovány a dotvořeny návazné venkovní expozice na významných archeologických lokalitách z období Velké Moravy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Modré. Realizace projektu komplexně řeší prezentaci a správu archeologického kulturního dědictví uherskohradišťského regionu.
36/2022
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
+420 572 556 556
info@slovackemuzeum.cz
http://www.slovackemuzeum.cz
00092126
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Dne 1. 9. 2022 byla pro veřejnost poprvé otevřena přístavba Památníku Velké Moravy ve Starém Městě – Cyrilometodějské centrum. Nová třípodlažní budova navazuje svou hmotou na původní objekt Památníku Velké Moravy, se kterým je propojena proskleným krčkem, který slouží také jako hlavní vchod pro návštěvníky. Nové expozice v Cyrilometodějském centru jsou tematicky koncipovány tak, aby navazovaly a doplňovaly stálou expozici v původním objektu. Z hlediska použitých expozičních prvků a formy prezentace tématu expozice jsou však navzájem zcela odlišné. První z expozic v Cyrilometodějském centru pracuje výhradně s audiovizuálními exponáty. Tyto jsou ve většině případů realizovány jako několikanásobné projekce v pasivní i aktivní podobě. Druhá expozice prezentuje „Pravěk Uherskohradišťska“, jejíž součástí je i haptická stezka. Exponáty jsou zde řazeny záměrně proti proudu času, aby byla zachována logická návaznost mezi expozicemi. V Cyrilometodějském centru byly vybudovány také moderní pracovny archeologického oddělení, včetně specializované laboratoře pro primární zpracování archeologických nálezů, digitalizační laboratoře, depozitářů, trezorové místnosti a studovny. Spolu s výstavbou Cyrilometodějského centra byly rekonstruovány a dotvořeny návazné venkovní expozice na významných archeologických lokalitách z období Velké Moravy v Modré, Uherském Hradišti – Sadech a ve Starém Městě v lokalitě „Špitálky“. Byl vytvořen nový jednotící informační systém, stávající prezentace torzální architektury byla doplněna expozičními prvky ilustrujícími rozsah a širší kontext archeologických situací objevených při archeologickém výzkumu. V případě lokality Staré Město „Špitálky“ byla zpřístupněna také dříve nepřístupná část plochy NKP a realizován archeologický výzkum. Slováckému muzeu se tak podařilo vybudovat moderní specializované archeologické pracoviště jako součásti mezinárodní kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, certifikované Radou Evropy, a komplexně pojmout prezentaci a správu archeologického kulturního dědictví uherskohradišťského regionu.

Mgr. Tomáš Chrástek
+420 734 282 496
tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz

Nepovinné přílohy

Ideový záměr a management projektu: PhDr. Ivo Frolec, Jitka Zpěváková, Mgr. Tomáš Chrástek; Architektonické řešení: Ing. arch. Miroslav Baleja; Ing. arch. Michal Kutálek; Libreta a scénáře expozic: Mgr. Tomáš Chrástek, Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D., Mgr. Dana Menoušková


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru