Muzejní publikace roku

Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan
Monografie, do které přispělo deset domácích i zahraničních autorů, odborníků v oblastech dějin umění a historie, se zabývá různými aspekty uměleckého i politického života chorvatského sochaře Ivana Meštroviće (1883–1962). Věnuje se kontextu vývoje sochařství v době Meštrovićova uměleckého zrání, zejména během jeho vídeňských studí a působení v Paříži pod vlivem Augusta Rodina. Pozornost také zaměřuje na politický rámec Meštrovićova díla, které formovalo vizuální formu nacionální a státní ideologie někdejší Jugoslávie. Autoři shodně poukazují na Meštrovićovo úsilí vyjadřovat se skrze parciální národní či náboženské motivy k obecně lidským tématům a univerzálním humanistickým hodnotám. Kniha je dosud nejrozsáhlejší odbornou publikací věnovanou tomuto významnému sochaři v českém jazyce.
44/2022
Galerie hl. města Prahy
Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1
+420 777 456 706
office@ghmp.cz
http://www.ghmp.cz
00064416
Magistrát hlavního města Prahy

Povinné přílohy

Monografie, do které přispělo deset domácích i zahraničních autorů, odborníků v oblastech dějin umění a historie, se zabývá různými aspekty uměleckého i politického života chorvatského sochaře Ivana Meštroviće (1883–1962). Věnuje se kontextu vývoje sochařství v době Meštrovićova uměleckého zrání, zejména během jeho vídeňských studí a působení v Paříži pod vlivem Augusta Rodina. Pozornost také zaměřuje na politický rámec Meštrovićova díla, které formovalo vizuální formu nacionální a státní ideologie někdejší Jugoslávie. Objevné poznatky přinášejí kapitoly o Meštrovićových vazbách na české prostředí a o české reflexi Meštrovićova díla. Autoři shodně poukazují na Meštrovićovo úsilí vyjadřovat se skrze parciální národní či náboženské motivy k obecně lidským tématům a univerzálním humanistickým hodnotám. Zároveň představují Meštroviće jako mezinárodně vysoce úspěšného umělce bořícího bariéry mezi údajnými centry a periferiemi světového umění. Kniha je dosud nejrozsáhlejší odbornou publikací věnovanou tomuto významnému sochaři v českém jazyce. Přináší řadu dosud nepublikovaných zobrazení, zejména pak snímky Meštrovićových soch od českého fotografa Josefa Sudka. Všechny texty jsou paralelně v češtině a angličtině. Součástí knihy je taktéž životopisná chronologie, reprinty textů o Meštrovićovi od předních českých výtvarných kritiků první poloviny 20. století a výběrová bibliografie zaměřená na českou produkci o Meštrovićovi. Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy uspořádané v Galerii hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzei Ivana Meštroviće ve Splitu a Záhřebu.
Sandra Baborovská, Aude Chevalier, Irena Kraševac, Hana Larvová, Marijan Lipovac, Alena Pomajzlová, Dalibor Prančević, Ondřej Vojtěchovský, Barbara Vujanović, Petr Wittlich Resumé: Barbara Vujanović
Anderson – Fototeka Galerije Meštrović; Barbara Šarić – Fototeka Galerije Meštrović; Boris Cvjetanović – Fototeka Galerije Meštrović; Carl Thiefs – Fototeka Galerije Meštrović; Česká pošta, s.p.; ČTK; Eugène Druet – Fototeka Galerije Meštrović; Fine Art Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts; Firšt – Fototeka Galerije Meštrović; Foto Tonka – Fototeka Atelijera Meštrović; Hervé Lewandowski – Musée Rodin, Paris; Christian Baraja – Musée Rodin, Paris; Institut za povijest umjetnosti; Jerome Manoukian – Agence Photographique du Musée Rodin; Josef Sudek; Moravská zemská knihovna v Brně; Moritz Nahr – Fototeka Galerije Meštrović; Museums and Galleries of Konavale; Muzej grada Beograda; Muzeji Ivana Meštrovića; Národní archiv; Národní galerie Praha; Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna; Svetozar Prodanović – Fototeka Atelijera Meštrović; Österreichische Nationalbibliothek, Wien; The Cleveland Museum of Art; Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Valentino Bilić Prcić – Fototeka Galerije Meštrović; Victoria & Albert Museum, London; Vlado Bohdan – Ústav dějin umění AV ČR v. v. i.; Zoran Alajbeg – Fototeka Galerije Meštrović
Robert V. Novák
970 Kč
700 ks
Distribučním portálem Kosmas, v knihkupectvích GHMP a na e-shopu GHMP

Nepovinné přílohy

978-80-7010-184-1

Fotogalerie

nahoru