Muzejní výstava roku

Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan
Chorvatský sochař Ivan Meštrović zanechal svým komplexním dílem a tvůrčí dráhou nesmazatelnou stopu na mezinárodní umělecké scéně. Spolu s pevným ukotvením v antické a středomořské tradici si zároveň osvojil dominantní prvky archaičnosti, Vídeňské secese, symbolismu, impresionismu, art deca, neoklasicismu a pozdního realismu, jimž pokaždé dokázal vtisknout vlastní nezaměnitelnou pečeť. Meštrović si vytvořil rozsáhlou síť kontaktů, mezi něž patřili i československé významné osobnosti. Názorově a účastí v protirakouském odboji byl spřízněn s T. G. Masarykem. Přátelil se sochařem Bohumilem Kafkou. Výstava mimo jiné poukazuje na Meštrovićova setkání s osobnostmi, včetně Augusta Rodina, a na způsob, jakým se všichni navzájem ovlivňovali. Tyto vztahy byly geograficky rozsáhlé a zahrnovaly bezpočet evropských a amerických měst. Projekt připomíná výstavy, které definovaly Meštrovićovo umělecké a společenské postavení.
41/2022
Galerie hl.města Prahy
Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha
+420 778 724 588
office@ghmp.cz
http://www.ghmp.cz
00064416
Magistrát hlavního města Prahy

Povinné přílohy

Chorvatský sochař Ivan Meštrović zanechal svým komplexním dílem a tvůrčí dráhou nesmazatelnou stopu na mezinárodní umělecké scéně. Spolu s pevným ukotvením v antické a středomořské tradici si zároveň osvojil dominantní prvky archaičnosti, Vídeňské secese, symbolismu, impresionismu, art deca, neoklasicismu a pozdního realismu, jimž pokaždé dokázal vtisknout vlastní nezaměnitelnou pečeť. Během šesti desetiletí jeho kariéry nacházely námětové okruhy, které jej zajímaly především – zahrnující řadu náboženských motivů, figurálních studií, portrétů a monumentálních soch – významné potvrzení na výstavách pořádaných doma i v zahraničí. Meštrović si vytvořil rozsáhlou síť kontaktů, mezi něž patřili i mnozí českoslovenští umělci a politici. Názorově a účastí v protirakouském zahraničním odboji byl spřízněn s T. G. Masarykem. Blízké přátelství navázal se sochařem Bohumilem Kafkou. Jejich vztah byl oboustranně přínosný; díky němu se mimo jiné Meštrović stal členem ČAVU a zasloužil se o to, aby se komise pro zřízení Žižkova pomníku na Vítkově nakonec rozhodla pro Kafkův návrh. Výstava mimo jiné poukazuje na Meštrovićova setkání s dalšími osobnostmi, včetně Augusta Rodina, a na způsob, jakým se všichni navzájem ovlivňovali. Tyto vztahy byly navíc geograficky rozsáhlé a zahrnovaly bezpočet evropských a amerických měst. Zásadní je také připomenout výstavy, které definovaly a následně redefinovaly Meštrovićovo umělecké a společenské postavení. Spojení s Československem, ale i dalšími evropskými a americkými zeměmi dokládá, že Meštrović byl pravý světoobčan. V mnohotvárnosti a šíři jeho vlivu je nicméně třeba vyzdvihnout slovanskou, středoevropskou kulturní a politickou identitu, jež nacházela svůj odraz v dialozích s českými politiky, umělkyněmi a umělci, kterých si hluboce vážil. Výstava nově kriticky zhodnocuje tvorbu Ivana Meštroviće ve středoevropském kontextu. Je pojata jako mapa Evropy, v jejímž rámci Meštrović vystavoval a tvořil. Kromě Evropy pracoval Meštrović i ve Spojených státech amerických.
Sandra Baborovská, Barbara Vujanović
Barbara Vujanović
24.11.2022
26.2.2023
XI.–II.
úterý–středa, pátek–neděle / čtvrtek
10–18 / 10–20
Mgr. Sandra Baborovská, Ph.D.
sandra.baborovska@ghmp.cz

Nepovinné přílohy

Dominik Lang
Robert Novák
Textový průvodce výstavou
čt 12. 1. 2023, 18 h: Přednáška Ondřeje Vojtěchovského na téma Ivan Meštrović v kontextu historie 20. století; 19. 1. 2022, 18 h: Komentovaná prohlídka kurátorky Barbary Vujanović. Prohlídka proběhne v anglickém jazyce; čt 2. 2. 2023, 18 h: Markéta Ježková: Masaryk a umělci. Prezident T. G. Masaryk považoval výtvarné umění za významnou součást života i státní reprezentace. Představíme si umělce, kteří Masaryka portrétovali, i jeho osobní preference. Ivan Meštrović, v tisku označovaný za prezidentova přítele, Masaryka portrétoval v Lánech roku 1923; 9. 2. 2023, 18 h: Vendula Hnídková: Ivan Meštrović v roli architekta; čt 16. 2. 2023, 18 h: Přednáška Aleny Pomajzlové o Růženě Zátkové a jejím přátelství s Ivanem Meštrovićem Česká malířka Růžena Zátková (1885–1923) v Římě: co všechno odstartovalo přátelství s Ivanem Meštrovićem, události kolem portrétu a další zlomové momenty jejího života a díla; ne 26. 2 2023, 16 h: Komentovaná prohlídka s kurátorkou srbského Národního muzea v Bělehradu Lidijí Ham Milovanović. Prohlídka proběhne v anglickém jazyce.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru