Muzejní výstava roku

Mistři cechů oděvních
Tématem výstavy jsou proměny odívání a oděvní kultury měšťanského prostředí od pozdního středověku až do třicetileté války. Volena byla taková oděvní řemesla, která působila rovněž v Táboře v 15.–17. století. Což umožnilo propojit obecné poznatky s poznatky lokálními. Scénář výstavy vznikl na základě odborné spolupráce Husitského muzea s pracovníky jiných českých vědeckých a paměťových institucí (Archeologický ústav AV ČR Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice, Muzeum města Brna) a s členy sdružení Historická řemesla Danar, kteří se dlouhodobě zabývají studiem historických výrobních technologií, postupů a znalostí, přičemž se zaměřují na využívání poznatků středověké archeologie a medievistiky. Takto rozsáhlá odborná spolupráce dosud ve výstavních aktivitách Husitského muzea podniknuta nebyla.
45/2022
Husitské muzeum v Táboře
Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
+420 380 831 596
+420 739 468 408
tabor@husitskemuzeum.cz
http://www.husitskemuzeum.cz
00072486
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Tématem výstavy jsou proměny odívání a oděvní kultury měšťanského prostředí od pozdního středověku až do třicetileté války. S pomocí replik původních nástrojů, doplněných originálními archeologickými nálezy, ukazuje výstava způsoby zhotovování látek, jejich barvení, přípravu oděvů a oděvních doplňků. Návštěvníci mohou poznávat celý postup technologie od sklízení a zpracování surovin (len, vlna, kůže) až po jejich přeměnu v šaty, boty, pokrývky hlavy. Volena byla taková oděvní řemesla, která působila rovněž v Táboře v 15.-17. století, čímž se propojují poznatky obecných a místních dějin. Scénář výstavy vznikl na základě odborné spolupráce Husitského muzea s pracovníky jiných českých vědeckých a paměťových institucí (Archeologický ústav AV ČR Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice, Muzeum města Brna) a s členy sdružení Historická řemesla Danar, kteří se dlouhodobě zabývají studiem historických výrobních technologií, postupů a znalostí, přičemž se zaměřují na využívání poznatků středověké archeologie a medievistiky. Výstava zahrnuje poznatky z dlouhodobého archivního výzkumu i ze systematického sběru dat ve sbírkách českých muzeí. Prezentovány jsou také znalosti mezinárodní komunity living history z oblasti středověkého odívání. Takto rozsáhlá odborná spolupráce dosud ve výstavních aktivitách Husitského muzea podniknuta nebyla. Významnou složkou je také výtvarné řešení a obrazový doprovod. Na jeho podobě – zejména vytvářením rekonstrukčních a didaktických kreseb – se významně podíleli studenti Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Jejich práce výrazně přispěla k názornosti a edukativnímu působení sdělovaných informací. Výstavu doprovází vydání kritického katalogu. Společně s výstavou byl vytvořen lektorský program pro I. a II. stupeň ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií, jenž podpořil edukační využití výstavy a její přínos pro veřejnost. Ve vybraných termínech během otevření výstavy jsou také prováděny komentované prohlídky a lektorské programy s ukázkami jednotlivých řemesel.
Aleš Nový, Eva Nová, Zdeněk Vybíral, Kateřina Nimrichtrová
Aleš Nový, Eva Nová, Roman Urbani, Tomáš Koch
31.10.2022
10.4.2023
X.–IV.
středa–sobota
9–17
Zdeněk Vybíral
vybiral@husitskemuzeum.cz

Nepovinné přílohy

Aleš Nový
Aleš Nový
Aleš Nový, Václav Kotva, Michaela Sterzová
Doprovodná publikace „Mistři cechů oděvních“. Vydalo Husitské muzeum v Táboře, 2022, ISBN: 978-80-87516-80-5
Jedná se o lektorské programy pro školy i veřejnost a výklady s praktickými ukázkami používání nástrojů i technologie výroby. Výklady vedou autoři výstavy. Byly uskutečněny nebo naplánovány následující doprovodné akce: 20. 11. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Kůže – nejstarší oděvní materiál« – ukázka ševcovského řemesla, výroba drobných kožených ozdob 11. 12. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Předu, předu zlatou nit aneb Od suroviny k přízi« – ukázky zpracování textilních surovin a spřádání, možnost vyzkoušení zpracování lnu a vlny 31. 1. 2023 od 16 do 18 hodin »Komentované prohlídky výstavy a představení katalogu« – prohlídky výstavy spojené se slavnostním představením doprovodné publikace k výstavě 12. 2. 2023 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Na jedno brdo« – doprovodný program k výstavě Mistři cechů oděvních věnovaný tkalcovství 19. 3. 2023 od 16 do 18 hodin oživená řemesla: »Šaty dělají člověka« – doprovodný program k výstavě Mistři cechů oděvních věnovaný krejčovství

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru