Muzejní výstava roku

Piruety sira Paula Dukese: Neuvěřitelný příběh pozoruhodného muže
Výstava přibližuje životní příběh sira Paula Dukese, jehož osud se protnul s osudem majitelů vily, ve které sídlí naše muzeum. V roce 1939 Dukes pátral po nezvěstném Alfredu Löw-Beerovi. O své misi napsal špionážní román, který je sbírkovým předmětem muzea a stal se východiskem pro vzrůstající zájem nejen o dílo samotné ale i jeho autora. Impulzem k realizaci výstavy bylo objevení pozůstalosti Dukese v archivu Hoover Institution ve Stanfordu. Výstava prezentuje dosud nezveřejněné informace o životě a díle Dukese, přičemž usiluje o zasazení nově zjištěných faktů do historického a společenského kontextu a akcentuje aktuálnost jeho poselství. Na základě zjištěných informací předkládá komplexní pohled na život doslova renesanční osobnosti zahrnující Dukesovo novinářskou činnost, baletní angažmá, dráhu hudebního skladatele i jógovou praxi.
88/2022
Muzeum Brněnska, p. o.
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
+420 537 026 210
muzeum@mbrn.cz
https://www.muzeumbrnenska.cz/
00089257
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Výstava přibližuje životní příběh sira Paula Dukese, jehož osud se protnul s osudem majitelů vily, ve které sídlí naše muzeum. V roce 1939 Dukes pátral po nezvěstném Alfredu Löw-Beerovi. O své misi napsal špionážní román, který je sbírkovým předmětem muzea a stal se východiskem pro vzrůstající zájem nejen o dílo samotné ale i jeho autora. Impulzem k realizaci výstavy bylo objevení pozůstalosti Dukese v archivu Hoover Institution ve Stanfordu. Výstava prezentuje dosud nezveřejněné informace o životě a díle Dukese, přičemž usiluje o zasazení nově zjištěných faktů do historického a společenského kontextu a akcentuje aktuálnost jeho poselství. Základním narativem výstavy je vlídné pozvání k Dukesovi na návštěvu a zprostředkování pomyslného setkání. Do výstavy bylo umístěno několik audiovizuálních prvků. Je možné zaposlouchat se do autentické nahrávky jógové praxe s autorskou hudbou Dukese a podle přiloženého manuálu si spolu s hostitelem zacvičit v relaxační zóně. K poslechu jsou určeny i přeložené a dosud nezveřejněné povídky. Na plátně ve spojovací chodbě lze shlédnout videa z tréninku pro baletní revue. Výstava je též interaktivní díky otočnému svitku a panelu s novinami, kde se nachází doplňující informace. Pro návštěvníky jsou k dispozici šachy, magnetická „vystřihovánky“, novinové články vlepené do alba, vázaná kniha s přeloženými povídkami a básněmi a dvě vybavené knihovny. Součástí výstavy je kopie rytířského řádu, který slouží při edukačním programu. Ke komplexnímu zážitku přispívá vizualizace na vysoké umělecké úrovni. Na výstavě se autorsky podílely výtvarnice Ester Hotová a Andrea Buchtová. Výstava je přístupná také zahraničním návštěvníkům. Jsou zde umístněny dokumenty v originálním jazyce a QR kódy s anglickou mutací hlavních textů. Během realizace výstavy byla navázána spolupráce i s laickou veřejností (restaurování nábytku, poskytnutí historicky cenného daru, překlady vybraných textů do anglického jazyka) ve snaze naplnit participativní funkci muzea, kdy veřejnost aktivně přispívá k tvorbě a prezentování muzejního obsahu.
Jana Černá, Markéta Brhlíková
8.12.2022
29.10.2023
I., III.–X.
út–ne
10–18
Jana Černá
j.cerna@vila.muzeumbrnenska.cz

Nepovinné přílohy

Jana Černá, Markéta Brhlíková
Jana Černá, Markéta Brhlíková
Jana Černá, Markéta Brhlíková, Peter Jelemenský
* Výstavní katalog/odborná publikace Piruety sira Paula Dukese. Příběh muže stovky tváří (viz samostatná přihláška do kategorie Muzejní publikace roku); * Záštita Ministerstva kultury České republiky; * Záštita Nicka Archera, velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska; * Pozvánka na vernisáž výstavy; * Pozvánka na výstavu; * Pozvánka na doprovodnou přednášku v rámci kulturního cyklu Večery se sirem Paulem Dukesem. Přednášku na téma „Ruská revoluce – největší tragédie 20. století?“ pronesl Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.; * Pozvánka na doprovodnou besedu v rámci kulturního cyklu Večery se sirem Paulem Dukesem . Název „Unikátní paměti britského agenta. Povídání s překladatelem“, pozvání přijal Milan Pohl.
* Vernisáž výstavy (7. 12. 2022) byla spojena s adventním koncertem, na němž v české premiéře zazněly dvě autorské vánoční koledy sira Paula Dukese; * Zážitková pátrací hra V Kůži tajného agenta, která se realizuje v předem vypsaných termínech 1–2x za týden; * Nabídka edukačních programů k výstavě: Byl jednou jeden hrdina pro 1. stupeň ZŠ a Životní rozhodnutí pro 2. stupeň ZŠ. Z technických důvodu spuštění plánováno od dubna 2023.; * Kulturní cyklus Večery se sirem Paulem Dukesem. Každý večer je otevřeno jedno téma související s činností Dukese, důraz se klade na přesah do současnosti. 12. ledna 2023 proběhla přednáška historika Zbyňka Vydry „Ruská revoluce – největší tragédie 20. století?“. 30. března 2023 se návštěvníci mohou těšit na besedu s překladatelem Milanem Pohlem. Na jaře bude vila dále pořádat cestovatelskou přednášku s Lukášem Matějčkem, taneční workshop s Martinem Dvořákem a jógovou praxi s Naděždou Brzobohatou. Na začátku léta se bude promítat film Srdečné pozdravy z Ruska s odborným komentářem Martina Fialy.
Časopis Šalina 12/2022, s. 28. Dostupné online: https://www.salina-brno.cz/images/casopis_pdf/12%20-%202022.pdf; Časopis Severník 12/2022, s. 19. Dostupné online: https://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2022/severnik_12_2022.pdf; Časopis KAM 12/2022, s. 26. Dostupné online: https://issuu.com/ticmb/docs/kam_12_2022_issuu?fr=sNDQ3OTUyMjM4NDI; Živá historie 1-2/2023, s. 29.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru