Muzejní výstava roku

Za volantem bez bázně a chikany: Fenomén autoklubů v českých zemích (1904–1951)
Výstava představuje bohatou činnost autoklubů v českých zemích v 1. polovině 20. století s ohledem na jejich význam a roli ve vývoji motorismu. V první části výstavy se návštěvníci seznámí s aktivitami klubů, jejich historií a vývojem; druhá část výstavy se věnuje závodům a soutěžím pořádaným kluby za účelem větší popularizace motorismu. Nejstarší české autokluby byly založeny v roce 1904 v Praze, v roce 1906 vznikl nejstarší klub na Moravě se sídlem v Brně (Mährisch-Schlesischer Automobil-Club) a postupně vznikaly další. Součástí výstavy jsou artefakty prezentující činnost klubů: smaltované znaky – emblémy klubů, trofeje ze závodů či plakety vydávané autokluby k různým akcím a také dochované fotografie, mapy či časopisy. Atraktivní součástí výstavy jsou závodní vozy moravských značek z období první republiky.
40/2022
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
+420 541 421 411
+420 770 184 616
info@tmbrno.cz
http://www.tmbrno.cz
00101435
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Název výstavy „Za volantem Bez bázně a chikany“ byl zvolen jako reminiscence na text Karla Rosenberga uveřejněný v roce 1913 v prvním čísle časopisu Auto vydaném Českým klubem automobilistů. Autor v něm vzpomíná mj. především na nevraživost veřejnosti vůči motoristům a jejich častou šikanu/chikanu ze strany státních orgánů. Výstava představuje bohatou činnost autoklubů v českých zemích v 1. polovině 20. století s ohledem na jejich význam a roli ve vývoji motorismu. V první části výstavy se návštěvníci seznámí s aktivitami klubů, jejich historií a vývojem; druhá část výstavy se věnuje závodům a soutěžím pořádaným kluby za účelem větší popularizace motorismu. Nejstarší české autokluby byly založeny v roce 1904 v Praze, v roce 1906 vznikl nejstarší klub na Moravě se sídlem v Brně (Mährisch-Schlesischer Automobil-Club) a postupně vznikaly další. Součástí výstavy jsou artefakty prezentující činnost klubů: smaltované znaky – emblémy klubů, trofeje ze závodů či plakety vydávané autokluby k různým akcím, dochované fotografie, mapy či časopisy. Atraktivní součástí výstavy jsou závodní vozy moravských značek z období první republiky. Na jednom místě návštěvníci uvidí nejvíce závodních vozů z brněnské Zbrojovky, tzv. „Zetek“. Vystavené automobily doplňují poutavé dobové záběry z motoristických soutěží. Výstava pamatuje i na dětské návštěvníky, pro které je připraven animovaný film o historii motorismu v Brně, interaktivní skládačka a modely dvou- a čtyřtaktního motoru. Každý si může otestovat svou zručnost při odmontování kola z vozu. Výstava přístupnou formou včetně působivého grafického řešení zprostředkovává návštěvníkům informace získané během několikaletého výzkumného projektu České století motorismu (NAKI). Výstavu doplňuje stejnojmenný kritický katalog.
Mgr. Sylvie Zouharová Dyková, Mgr. Jan Němec
Jan Mrnuštík, Veronika Skálová
25.10.2022
26.2.2023
X.–II.
úterý–pátek / sobota–neděle
9–17 / 9–18
Mgr. Sylvie Zouharová Dyková
dykova@tmbrno.cz

Nepovinné přílohy

Bc. Veronika Bracková
Bc. Veronika Bracková, Mgr. Jana Reichel
Bc. Veronika Bracková, Mgr. Jana Reichel, Mgr. Michal Maruška
Jan Němec – Sylvie Zouharová Dyková: Za volantem bez bázně a chikany. Fenomén autoklubů v českých zemích (1900–1951). Katalog k výstavě. TMB, Brno 2022
Vernisáž výstavy 24. 10. 2022 za účasti řady odborníků na historii automobilismu, půjčitelů (fyzických osob a paměťových institucí). Vernisáž zpestřila divadelní scénka na téma „Stréček Křópal kopoje automobil“ (myšleno automobil Wikov).
Turistika.cz 24. 10. 2022; Pro ženy.cz 4. 11. 2022; autoklaleidoskop.cz 30. 11. 2022; moto.cz 30. 11. 2022; Motor-max.cz 1. 12. 2022; Brňan.cz 8. 12. 2022; novinykraje.cz 14. 12. 2022; Šalina 1/2023; noviny Jižní Morava-Vysočina 11. 1. 2023

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru