Muzejní výstava roku

Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
Výstava čerpá v hlavní míře ze základního souboru konstruktivistických děl ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, který vznikl v raném období vzniku a budování galerie, tedy zhruba mezi lety 1964–1972. V počátcích existence kopírovala akviziční činnost výstavní program galerie, proto nová přehlídka mapuje především rané výstavy, kdy je pod vedením Jana Sekery, prvního ředitele nové vzniklé galerie v Lounech, zřetelný důraz na představení a cílené sbírání geometrického a kinetického umění, neo-konstruktivismu nebo op-artu.
77/2022
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.
Pivovarská 29-34, 440 01 Louny
+420 415 652 634
+420 778 728 992
themylus@gmail.com
https://www.gbr.cz
00360724
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Galerie Benedikta Rejta se výstavou Konstruktivní tendence vrací k výraznému fenoménu v umění šedesátých let 20. století. Díla dvaceti českých a zahraničních tvůrců ze sbírek lounské galerie představují to nejlepší z vrcholného období konstruktivně orientované tvorby, tedy období vymezené přibližně roky 1964–1973. Mezi zastoupenými umělci nechybí Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Vladislav Mirvald nebo Milan Dobeš. Zahraniční tvorbu zastupují mj. Bridget Rileyová, Victor Vasarely, Getulio Alviani nebo François Morellet. V tomto rozsahu a ucelenosti prezentuje galerie hlavní těžiště své sbírky veřejnosti vůbec poprvé. Prostřednictvím výtvarných děl a archivních materiálů přibližují autoři výstavy význam lounského kulturního prostředí šedesátých let minulého století, mapují mezinárodní propojení mnoha osobností a poukazují na prozíravou sbírkotvornou činnost prvního ředitele galerie Jana Sekery, který dokázal pro nově založenou instituci získat špičková díla a vybudovat sbírkový soubor, který svou kvalitou předčí i mnohem větší a významnější instituce. Galerie Benedikta Rejta se na konstruktivní tendence zaměřila ještě před svým oficiálním založením v roce 1966. Orientaci na rodící se výtvarný směr umožnila zejména spolupráce několika lounských osobností, které stály u jejího vzniku a podílely se na její činnosti – mimo jiné šlo o Josefa Hlaváčka, Josefa Šimůnka, Jana Sekeru, Zdeňka Sýkoru nebo Vladislava Mirvalda. Diváci výstavy mají jedinečnou možnost spatřit vedle sebe důležitá díla, která byla v šedesátých letech součástí klíčových výstav nově vzniklé galerie a dnes již patří do kánonu konstruktivně orientovaného umění u nás - kromě Šedé struktury a prvních kombinatorických struktur Zdeňka Sýkory také jeden z prvních Pulzujících rytmů Milana Dobeše nebo rané reliéfy Karla Malicha či objekty Huga Demartiniho.
Pavel Kappel
Galerie Benedikta Rejta, p. o.
16.12.2022
9.4.2023
XII.–IV.
út–ne
10–18
Michaela Vávrová
vavrova@gbr.cz

Nepovinné přílohy

Tomáš Svoboda
Adéla Svobodová
Katalog k výstavě (editor Pavel Kappel); plakát/skládačka formát A2; pozvánka na vernisáž 15.12.2022; tisková zpráva
Komentované prohlídky s kurátorem výstavy Pavlem Kappelem (26.1. a 23.3. 2023), ambasadorkou výstavního projektu Lenkou Sýkorovou (19.1. a 16.2.2023). Moderovaná beseda s pamětníky založení Galerie Benedikta Rejta, její budování Janem Sekerou a setkání s dalšími aktéry bohatého kulturního života v Lounech 60.let i dřív (23.2. 2023). Workshop Marie Kuklové pro děti od 6 do 12 let na téma tvorby Vladislava Mirvalda a prvků konstruktivních tendencí v jeho dílech (22.2. 2023).
Články v tisku (a on-line denících): ČT24; Aktuálně.cz; Hospodářské noviny VÍKEND; iDNES.cz; Lidové noviny; Lounský press; TV reportáže: Události a Události v kultuře ČT; Snídaně TV Nova.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru