Muzejní publikace roku

Jičín v dějinách a plno otazníků
Publikace myšlená jako průkopnický a jedinečný komplexní projekt, který má za cíl formou komiksu zpřístupnit všem věkovým skupinám historii Jičínska a zároveň popularizovat činnost jičínského muzea.
48/2022
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
+420 493 532 204
+420 731 240 556
babik@muzeumhry.cz
http://www.muzeumhry.cz
00084549
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Publikace je netradičním a průkopnickým počinem jičínského muzea. Práce na této publikaci trvaly více než 3 roky. Motivem k přípravě této publikace byl konvolut ilustrací, které vznikly před několika lety pro edukační projekt s názvem Komix (v minulosti podpořeno také grantem MK ČR). Jednalo se o projekt, jehož cílem bylo představit na základě ilustrací, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny profesionálním výtvarníkem, historii a některé pověsti z regionu Jičínska. Vzniklo na 320 ilustrací, se kterými se pracovalo v rámci edukačních aktivit. Tyto ilustrace pak byly použity jako základ pro tuto publikaci. Byly doplněny texty a vazba k muzejní instituci byla posílena tím, že za každým příběhem, bylo uveřejněno několik sbírkových předmětů, které s daným příběhem souvisejí. Dopracováním tak vznikl jedinečný a průkopnický počin – publikace, která má být přístupná všem věkovým skupinám. Kniha představuje některé historické příběhy a také pověsti, které souvisejí s regionem Jičínska a zároveň představuje některé sbírkové předměty jičínského muzea. Na téměř 500 stranách tak v 16 kapitolách emblematicky představuje nejvýznamnější příběhy z dějin regionu. Cílem publikace je popularizovat historii, dějiny a přírodu regionu Jičínska a zároveň popularizovat činnost muzeí směrem k veřejnosti. Z hlediska svého výtvarného a specifického knižního zpracování byly její ambice od začátku také takové, aby byla jedinečným výtvarným počinem. Projekt byl podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem kultury ČR.
Michal Babík, Gabriela Brokešová, Hana Fajstauerová, Hana Macháčková, Dominika Schmidtová
Ondřej Březovský
Matyáš Prošek, Ladislava Prošková
Jan Balcar
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
690 Kč
300 ks
Publikace je v prodeji na pokladně jičínského muzea, v knihkupectvích a také v Městském informačním centru v Jičíně.

Nepovinné přílohy

978-80-87486-22-1
Vzhledem k tomu, že publikace byla fyzicky vydána v samotném závěru roku 2022, je její mediální ohlas v době odeslání této přihlášky teprve v počátcích. Na druhou polovinu února roku 2023 je připravován slavnostní křest publikace. V doprovodných materiálech předkládáme alespoň několik zmínek z internetu.

Fotogalerie

nahoru