Muzejní výstava roku

Boskovice 1222–2022
Výstava vznikla jako součást oslav připomínky 800 let od první písemné zmínky o Boskovicích. Navazuje na stejnojmennou knihu vydanou v roce 2022. Mapuje historii města z pohledu správy, majitelů panství, architektury, řemesel a kultury. To vše díky exponátům a dobovým zprávám, které nabízí pohled na to, jak se ve městě žilo běžným obyvatelům.
50/2022
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
+420 737 598 105
+420 734 392 417
muzeum@muzeum-boskovicka.cz
https://www.muzeum-boskovicka.cz
04536649
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Výstava „Boskovice 1222–2022“ přibližuje 800 let písemně doložených dějin města a je jakýmsi pandánem k nově vzniklé publikaci se stejným názvem. V celkem pěti tematických úsecích ve dvou místnostech se Boskovice návštěvníkům výstavy představují jako sídlo šlechty, centrum správy, místo řemesel, prostor kultury a město architektury. Každé z těchto témat je zde představeno s pomocí několika krátkých autentických úryvků z historických pramenů a dobové literatury. Tyto citace částečně doplňují či vycházejí z textů v již zmíněné knize, ale samotná výstava její znalost nutně nepředpokládá. Tyto dvě roviny textů jsou obohaceny o vybrané předměty z muzejních sbírek a několika zápůjček. I díky spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Olomouci, Diecézním muzeem v Brně, Státním okresním archivem Blansko či hraběcí rodinou Mensdorff-Pouilly se podařilo shromáždit soubor exponátů, který ještě nikdy nebyl vystavován společně. Ve třetí výstavní místnosti jsou poté představeny Boskovice 20. století. Časová osa 50 významných událostí v moderních dějinách města je doplněna o 10 nejdůležitějších fotografií jednotlivých desetiletí a historický i současný film. K výstavě je vytvořen pedagogický program zaměřený na vývoj řemesel ve středověkém městě. Návštěvníci si mohou vyzkoušet některé z řemesel v rámci interaktivních prvků výstavy, dětský návštěvník se zabaví hrou na magnetické tabuli. Jako doprovodné předměty k výstavě si má návštěvník možnost zakoupit knihu Boskovice 1222–2022 a upomínkové předměty s motivem města Boskovice.
Mgr. Taťána Bártová Pavelková, PhDr. Matěj Ott
13.10.2022
26.3.2023
X.–III.
út–pá; so–ne
10–17; 13–17
PhDr. Roman Malach, Ph.D.
malach@muzeum-boskovicka.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Taťána Bártová Pavelková, PhDr. Matěj Ott, Jana Bayerová
Vernisáž 13. 10. 2022; Komentovaná prohlídka pro zaměstnance a partnery firmy DISK Multimedia s.r.o. 13. 10. 2022; Přednáška „Co se skrývalo pod podlahou radnice v Boskovicích“ 25. 10. 2022; Přednáška“ Středověká zbroj“ 8. 11. 2022; Přednáška „Boskovická historie zvonová“ 15. 11. 2022; Realizace pedagogických programů „Středověké město“ pro oba stupně ŽŠ. Komentovaná prohlídka pro domov seniorů Boskovice 18. 10. 2022; Komentovaná prohlídka pro klub seniorů Boskovice 13. 12. 2022.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru