Muzejní publikace roku

Boskovice 1222–2022
U příležitosti připomínky 800 let od první zmínky o Boskovicích připravilo muzeum pro město knihu, která rekapituluje historii města od roku 1222 až do současnosti. Vznikala téměř pět let a podílel se na ní kolektiv 25 autorů. Výsledkem jejich práce je čtivá syntéza vysoké odborné úrovně, rozdělená do 5 hlavních chronologických celků a celkem 28 kapitol. Důraz je kladen na zastoupení témat reprezentujících všechny aspekty dějin města a jeho obyvatel: přírodní poměry, správu, architekturu, náboženství, vzdělání, kulturu, obchod či průmysl. Cenné jsou zejména nejnovější a dosud nepublikované poznatky získané pečlivým studiem rozsáhlých archivních a jiných materiálů. Reprezentativní aspekt knihy je zdůrazněn použitím 261 barevných ilustrací. Kniha vznikla ve spolupráci s městem Boskovice.
51/2022
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
+420 737 598 105
+420 734 392 417
muzeum@muzeum-boskovicka.cz
https://www.muzeum-boskovicka.cz
04536649
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Kniha vycházející k osmistému jubileu první písemné zmínky o Boskovicích rekapituluje historii města od roku 1222 až do naší současnosti. Cílem projektu bylo vytvořit nejen reprezentativní publikaci přístupnou široké veřejnosti, ale zároveň vydat i první skutečně ucelené a odborně pojaté dílo o dějinách města. Příběh Boskovic je zde představen pomocí 28 kapitol uspořádaných do pěti chronologicky řazených oddílů. Jednotlivé texty se věnují přírodním poměrům, archeologickým nálezům, dějinám správy, architektury, náboženství, vzdělání, kultury, obchodu či průmyslu. Jejich autorský kolektiv je složen z celkem 25 odborníků, mj. se jedná o pracovníky Archeologického ústavu AV ČR, Národního památkové ústavu, Masarykovy univerzity, Státního okresního archivu Blansko a Muzea regionu Boskovicka. Na knize jsou cenné zejména nejnovější a jinde dosud nepublikované poznatky získané pečlivým studiem rozsáhlých archivních a jiných materiálů. Reprezentativní aspekt knihy je zdůrazněn použitím 261 různých fotografií, ilustrací, map a plánů. Při jejím vydání město Boskovice úzce spolupracovalo s místním Muzeem regionu Boskovicka, které zajišťovalo ediční práce a podílelo se na knize i autorskými texty.
Matěj Ott, Markéta Malachová, Roman Malach (eds.) a kol.
Kolektiv autorů
Jana Bayerová
Miloš Dvorský (TRINITY ART)
Město Boskovice, Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
500 Kč
1 400 ks
Prodej v Muzeu regionu Boskovicka, prodej v Městském informačním středisku Boskovice.

Nepovinné přílohy

978-80-907372-5-9
Vysílání Boskovické televize, 800 let křest a koncert z 27. 8. 2022 (příspěvek z 5. 9. 2022). Fotografie z představení knihy veřejnosti a autogramiády autorů ze dne 28. 8. 2022. Pozvánka na setkání s autory knihy. Představení jednotlivých kapitol veřejnosti před vydáním knihy: Cyklus pěti přednášek na téma architektury s autory publikace (pozvánky v příloze). Z tisku: https://ohlasy.info/clanky/2022/03/z-radnice.html; https://blanensky.denik.cz/ctenar-reporter/pri-jedinecne-vystave-lide-nahledli-do-prastare-listiny-se-zminkou-o-boskovicich.html; https://www.regionboskovicko.cz/vystaveni-dokumentu-s-podpisem-jimrama-z-boskovic-boskovice/a-12951/p1=4985.

Fotogalerie

nahoru