Muzejní výstava roku

Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky
Expozice byla otevřena k příležitosti 200. výročí narození G. J. Mendela a navazuje na stávající expozici o „otci genetiky" – G. J. Mendel: Příběh skromného génia. Návštěvníka vtáhne do buňky a interaktivní formou seznámí s podivuhodným světem buněčného jádra a obory, které ze zkoumání jádra vycházejí.
92/2022
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
+420 549 496 669
+420 770 134 639
info@mendelmuseum.muni.cz
http://www.mendelmuseum.muni.cz
00216224
Masarykova univerzita

Povinné přílohy

Brněnské Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity prezentuje genetiku, dílo a život Gregora Johanna Mendela, zvaného Otcem genetiky. K základní části přibyla novodobá expozice „Genetika aneb podivuhodná cesta do jádra buňky“. Hlavním cílem expozice je provést návštěvníky od buňky přes Mendelovy poznatky až po základní principy molekulární biologie. Vybíráme pro to formy, které dokážou příchozí vtáhnout a zasvětit do tajů genetiky jinak než učební texty. Navazujeme na expozici věnovanou životu a dílu Gregora Johanna Mendela, uvádíme jeho odkaz do kontextu a vysvětlujeme význam genetiky v dnešní době. Věříme, že cesta do jádra buňky skutečně podivuhodná je, a rádi bychom naše i Mendelovo nadšení pro genetiku přenesli na mladé budoucí vědce. Základní informace z Mendelova díla i světa genetiky jsou vysvětleny nejen texty, ale především mnoha interaktivními prvky. Na dotykových obrazovkách lze principy pochopit a vyzkoušet v osmi aplikacích. Ve hře „Místo činu“ se například návštěvníci poučí o krevních skupinách a identifikaci osob, nebo si v jiné aplikaci mohou projít celou cestu od DNA k proteinu. Nejdůležitější pro nás však bylo zapojit do objevování genetiky co nejvíce lidských smyslů. Možnost si vědu doslova osahat je cestou k lepšímu pochopení i zapamatování. Návštěvníci tak mohou za zvukového podkresu bzučení octomilek zjistit více o experimentech slavného genetika T. H. Morgana, vyzkoušet si část pracného opylovacího postupu, při němž Mendel dočasně ztratil zrak, nebo prozkoumat, jak lidstvo změnilo původní zemědělské plodiny k nepoznání. Nejen menší návštěvníky udiví krásy světa po setkání s gigantickou octomilkou, modelem DNA klenoucím se expozicí či s rozebíratelným modelem červené krvinky. Součástí expozice je také prostor vyhrazený pro postery studentů, jejichž prostřednictvím mohou prezentovat vědu na univerzitě a naučit se předávat své objevy veřejnosti srozumitelnou formou. Snažíme se propojit někdy těžko uchopitelný svět výzkumu, aby návštěvníci zjistili, že je genetika nemusí děsit svou složitostí, ale naopak přináší poznání o životě kolem nás.
Mgr. Eva Chocholová, Mgr. Eliška Svobodová
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Mgr. Eva Chocholová, Mgr. Eliška Svobodová
1.6.2022
1.6.2037
IV.–X.; XI.–III. (celoročně)
út–ne
10–18; 10–17
Mgr. Blanka Křížová
krizova@mendelmuseum.muni.cz

Nepovinné přílohy

vernisáž s komentovanými prohlídkami; komentované prohlídky ve stálé nabídce prohlídkových okruhů muzea; edukační program Tajemství genetických modifikací

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru