Muzejní výstava roku

Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba
Stálá expozice byla otevřena 28. března 2022 u příležitosti 430. výročí Komenského narození. V celkem pěti částech představuje Komenského místo v tehdejší společnosti, ale rovněž jeho dílo, skrze které se lze zamýšlet nad nadčasovými otázkami, jež k nám stále promlouvají. Informačně hutná expozice je doplněna bohatým obrazovým materiálem, nechybí však ani trojrozměrné předměty a multimediální prvky. Působivým úvodem k dílu Jana Amose je model Labyrintu světa s videomappingovou projekcí. Expozicí probíhá dětská linka prezentující vybrané momenty Komenského života a doby hravou formou a podněcující nejenom děti k vlastnímu objevování, hledání souvislostí a pochopení světa 17. století. Texty jsou česko-anglické a expozici doplňuje obsáhlý katalog dostupný rovněž ve dvou jazykových verzích.
55/2022
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod
+420 572 63 22 88
muzeum@mjakub.cz
https://www.mjakub.cz
00092142
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě má již od přelomu 60. a 70. let minulého století ve svém vínku péči o komplexní odkaz Komenského. Nová expozice tomuto určení odpovídá a návštěvníkům již od prvních kroků v muzeu ukazuje, že se jedná o zcela mimořádnou osobnost evropských dějin 17. století, jejíž myšlenky jsou nicméně stále svěží. Jejím otevřením rovněž vyvrcholil proces přebudování expozičních prostor muzea do podoby, která reaguje na aktuální muzejní trendy a hovoří soudobým jazykem. Konečně byl předmětný projekt součástí Národních oslav výročí Jana Amose Komenského 2020–2022. Úvodní sál, první část z celkových pěti, je věnován životu Jana Amose s důrazem na společenský kontext 16. a 17. století. Návštěvníci mohou doprovázet Komenského Evropou, od rudolfinské Prahy po Amsterodam zlatého věku Nizozemska. Informačně hutný sál je doplněn bohatým obrazovým materiálem, trojrozměrnými předměty a interaktivními dětskými prvky. Přestože se Komenského putování uzavřelo roku 1670, jeho dílo žije v mnoha podobách dosud. Model města-světa z Labyrintu unikátní projekční metodou UV mapování přibližuje ve druhé části expozice toto stěžejní Komenského dílo. Část třetí je jakési expoziční divadlo, multimediální sál s filmem o Komenského spisu Theatrum universitatis rerum. Po dvou projekcích se návštěvník vrací zpět ke Komenského tvorbě jako celku a pomocí vybraných knih může objevit Jana Amose pedagoga, umělce slova a filosofa a teologa. Příběhy knih ilustrují jeho recepci od 17. století až po současnost. Poslední sál expozice je symbolicky věnován ne slovu, nýbrž obrazu. Jelikož je Komenský snadno rozeznatelnou postavou, bývá umisťován na bankovky, medaile, známky či odznaky, stejně jako bývá terčem humorných karikatur. I to však patří ke vnímání Jana Amose, moravského rodáka, který je v nové expozici prezentován nejen s ohledem na nejnovější poznatky oboru komeniologie, ale reflektovány jsou i požadavky muzejní edukace. Muzeum tak není pouze místem paměti, ale i místem, kde jsou Komenského myšlenky všeobecného vzdělávány představeny prakticky.
Mgr. Petr Zemek, Th.D.; Mgr. Lenka Pospíšilová; Alexandra Haluzová; PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.; Mgr. Helena Kovářová
Art Consultancy, s. r. o., FORM, spol. s r. o. (zhotovitel expozice a technické řešení); Digitalizace Navrátil, s. r. o., Monstranz, s. r. o. (faksimile, repliky, umělecké instalace); JR soft, s. r. o. (tisk a instalace grafiky); st.dio, s. r. o., AQ, s. r. o. (multimediální obsahy a zařízení), ČEKMONT elektro, s. r. o. (elektroinstalace)
Mgr. Ivan Ryčovský (překlady); Mgr. Radek Míšanec, PhDr. Jana Průšová (faksimile, repliky, umělecké instalace); MgA. Ondřej Rakušan, Jan Urbanec (multimediální obsahy)
28.3.2022
I.–XII.
út–ne
9.00–12.00, 12.45–16.45
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
vaskovych@mjakub.cz

Nepovinné přílohy

Horalík ateliér + A77 (Ing. arch. Tomáš Horalík, Ing. arch. Denisa Kyselicová, Ing. arch. Zdeněk Bureš, MgA. Daria Sayapina)
MgA. Ondřej Zámiš, Martin Feikus
Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba (katalog výstavy, verze česká, prosinec 2021). On the Stage of the World. John Amos Comenius and His Times (katalog výstavy, verze anglická, prosinec 2021). Pozvánka, pohlednice.
28. 3. 2022 (vernisáž výstavy, hudební vystoupení Jaroslava Svěceného se skladbou Comenia Phantasy); 1. 4. 2022 (Dny Komenského – komentované prohlídky); 21. 5. 2022 (Festival muzejních nocí – komentované prohlídky); 1. 6. 2022 (Den s Amosem – program pro děti v expozici, kvíz); 26. 8. 2022 (ICOM konference – komentovaná prohlídka); 14. 9. 2022 (Praha, AV ČR – prezentace expozice a katalogu); 11. 10. 2022 (komentované prohlídky – mezinárodní komeniologické kolokvium). K expozici byl připraven nový výklad pro školy spojený s pracovním listem navázaným na strukturu expozice, hlavní texty, časovou osu i interaktivní prvky – programy pro školy probíhají celoročně dle objednání.
1) Česká televize, 28. 3. 2022 (https://ct24.ceskatelevize.cz/3460986-v-uherskem-brode-otevreli-novou-expozici-na-oslavu-430-vyroci-narozeni-ucitele-narodu) 2) TV Slovácko, 30. 3. 2022 (https://itvs24.cz/uhersky-brod/vystava-na-jevisti-sveta-jan-amos-komensky-a-jeho-doba) 3) Zlínský deník, 28. 3. 2022 (https://zlinsky.denik.cz/z-regionu/novou-expozici-komensky-na-jevisti-sveta-otevreli-spolu-s-ministrem-kultury-2022.html) 4) MK ČR, tisková zpráva (https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/na-jevisti-sveta-komenskeho-expozice-otevrena-4-cs4692.html) 5) iDnes.cz, 9. dubna 2022 (https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/komensky-muzeum-uhersky-brod-nova-expozice-nivnice-komna.A220401_658329_zlin-zpravy_ppr)

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru