Muzejní publikace roku

Paměti z karantény
„Kvůli koronaviru nemůžete ven? Skříně už máte třikrát přerovnané? Pište paměti!“ Vyzvalo Muzeum na počátku pandemie Covid 19 seniory izolované doma karanténou. Projekt představoval průkopnický pokus transformovat činnost muzea v situaci, kdy je nuceně uzavřené a hledat cestu, jak může muzejník pomáhat ochromené společnosti. Kampaň sklidila mimořádný ohlas. Zajistila po patnáct týdnů povzbudivou náplň do omezených životů jak autorům, tak i desetitisícům čtenářů muzejního facebooku z Čech i z Německa. Projekt završilo na začátku roku 2023 knižní vydání sebraných vzpomínek. Publikace zachovává pro budoucí generace i autenticitu okolností, za nichž pamětníci své osudy vyprávěli. Přiměje čtenáře podívat se zpátky do kovidové doby a připomenout si, jak společnost bojovala s neznámým virem i jak ho postupně přijala jako něco všedního.
109/2022
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
+420 777 157 048
muzeum@muzeumusti.cz
http://www.muzeumusti.cz
00361321
Statutární město Ústí nad Labem

Povinné přílohy

Kniha s podtitulem „Válka, odsun, normalizace versus covid 19“ završila po třech letech projekt „Paměti z karantény“ a vrací se tak k mimořádné situaci z dob úplných počátků pandemie. Tehdy Muzeum vyzvalo seniory izolované doma karanténou, aby sepisovali paměti. Projekt představoval průkopnický pokus transformovat činnost muzea, když došlo k jeho nucenému uzavření, a hledal cestu, jak může muzejník pomáhat ochromené společnosti. Kampaň sklidila mimořádný ohlas v Čechách i v Německu. Zajistila po 15 týdnů povzbudivou náplň do omezených životů jak autorům, tak i desetitisícům čtenářů muzejního facebooku. Kniha oproti dosavadním výstupům kampaně přináší vysokou přidanou hodnotu. Přibyla řada bonusů, jako nezveřejněné fotografie, nezařazené pasáže. Příběhy zvýraznila atraktivní grafika využívající dobový obrazový materiál získaný od narátorů i působivé koláže. Zároveň publikace zachová pro budoucí generace autenticitu okolností, za nichž pamětníci své osudy vyprávěli. Každou kapitolu uvádí reálné údaje k datu zveřejnění na facebooku – kolik přibylo nemocných, kolik zemřelo a také kolik lidí četlo daný příspěvek, kolik lajků obdržel. Nejsilnější je to pak v případě, kdy se pamětník záhy sám stal obětí pandemie. Připojené novinové články vážící se opět k datu zveřejnění vzpomínek přimějí čtenáře podívat se zpátky do kovidové doby a připomenout si, jak společnost bojovala s neznámým virem i jak ho postupně přijala jako něco všedního. Vydání je dvojjazyčné. Čtyři z celkových 13 přihlášených seniorů totiž tvořili čeští Němci, z toho dva vysídlenci z Německa. Ohlas čtenářů potvrdil, že jejich vzpomínky bezesporu patří do oblasti zájmu i na české straně. Ale i paměti české provenience ve většině reflektovaly česko-německé vztahy v pohraničí.
Martin Krsek (ed.)
Převážně archiv pamětníků
Michal Chodanič
Michal Chodanič
Muzeum města Ústí nad Labem
asi 400 Kč
700 ks
E-shop a recepce Muzea města Ústí nad Labem

Nepovinné přílohy

978-80-86475-69-1
Křest proběhne 14. března u příležitosti třetího výročí vyhlášení nouzového stavu v České republice zahrnující uzavření veřejných budov včetně muzeí – podklady budou doplněny po uskutečnění akce. První ohlasy v médiích na křest: https://protisedi.cz/pameti-z-karanteny-prinasi-fascinujici-svedectvi-pametniku/; https://www.naseveru.net/2023/03/15/pameti-z-karanteny-jsou-ojedinelou-publikaci-v-ramci-muzejni-cinnosti-usteckeho-muzea/ Konference – Krsek M. (2021): Paměti z karantény. Muzeum pro návštěvníky IV: Virtuální komunikace (nejen) v době koronavirové, Národní muzeum 15.–16. 9. 2021 Praha – publikování následně: Krsek M. (2022): Paměti z karantény. Muzeum, 2021, č. 59 (2), s. 56–62. - https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/59-2/pameti-z-karanteny; Krsek M. (2022): Paměti z karantény. Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť, Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Historický ústav AV ČR a spolek Antikomplex, 20.–21. října 2022 Praha – záznam dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=k3KdCGLLoY8

Fotogalerie

nahoru