Muzejní počin roku

Modernizace prezentace Památníku Lidice
V roce 2022 si celý svět připomíná 80. výročí Heydrichiády a s ním spojené 80. výročí vyhlazení středočeské obce Lidice. S ohledem na očekávaný zvýšený zájem o návštěvu Památníku Lidice ze strany oficiálních delegací a široké veřejnosti z České republiky i zahraničí vznikla potřeba modernizace způsobu prezentace Památníku Lidice, a to nejen v oblasti muzejních expozic, ale i reprezentativnosti veřejně přístupných prostor. Cílem projektu, pro který podáváme přihlášku v kategorii muzejní počin roku, bylo vizuální sjednocení prezentace muzejních prostor a expozic, jejich modernizace a zapojení v současné době dostupných technologií, sjednocení architektury expozic a provozních částí budov, zatraktivnění a zpraktičtění návštěvnických prostor a jejich přizpůsobení aktuálním požadavkům kladeným na muzea 21. století.
64/2022
Památník Lidice
Tokajická 152, 273 54 Lidice
+420 312 253 063
+420 603 204 104
lidice@lidice-memorial.cz
http://www.lidice-memorial.cz
708 86 342
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

V roce 2022 si celý svět připomíná 80. výročí Heydrichiády a s ním spojené 80. výročí vyhlazení středočeské obce Lidice. S ohledem na očekávaný zvýšený zájem o návštěvu Památníku Lidice ze strany oficiálních delegací a široké veřejnosti z České republiky i zahraničí vznikla potřeba modernizace způsobu prezentace Památníku Lidice, a to nejen v oblasti muzejních expozic, ale i reprezentativnosti veřejně přístupných prostor. K 80. výročí byl vyvinut zcela nový interaktivní web, jehož součástí je i unikátní virtuální model obce Lidice, který našel v procesu popularizace Památníku Lidice víceúčelové využití. Cílem projektu, pro který podáváme přihlášku v kategorii muzejní počin roku, bylo vizuální sjednocení prezentace muzejních prostor a expozic, jejich modernizace a zapojení v současné době dostupných technologií, sjednocení architektury expozic a provozních částí budov, zatraktivnění a zpraktičtění návštěvnických prostor a jejich přizpůsobení aktuálním požadavkům kladeným na muzea 21. století. V oblasti staveb bylo dlouhodobě opomíjeno vstupní foyer lidického muzea, jehož interiérová úprava nenavazovala na moderní muzejní expozici využívající audiovizuální technologie. Návštěvnickým provozem opotřebený nábytek a samotné uspořádání interiéru neevokovaly muzeum 21. století. Z důvodu morální a technické zastaralosti zařízení využívaných k výuce došlo k přesunutí původního vzdělávacího střediska, čímž se uvolnil prostor v objektu Pod Tribunou (naproti muzeu Památníku Lidice) navazující na stálou expozici výstavy „Lidice (v) minulosti“. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o modernizaci obou místností. Architektonický návrh zpracoval Ing. arch. Luboš Sekal ve spolupráci s pracovníky Památníku Lidice. Pro recepci muzea zvolil materiály související s historií obce Lidice – železo (práce lidických mužů v hutích), opalované dřevo (vypálení obce) a pískovec (hlavní materiál používaný na nádvoří památníku a na pietním území) – v kontrastu s moderními prvky posouvajícími vstupní prostor vstříc současným architektonickým trendům (napínané podhledy, sedací nábytek, svítidla). V recepci muzea je dále formou obrazů a videa prezentován právě virtuální 3D model obce Lidice. Na architektonický návrh recepce navazuje i interiérová úprava prostoru bývalého vzdělávacího střediska, které se proměnilo na promítací místnost přístupnou veřejnosti. Zde je promítán dokument o Památníku Lidice a na stěnách doplněných promítacími plochami vyrobenými ze 340 let staré špejcharové podlahy jsou prezentovány digitalizované fotografie z Historické podsbírky, filmové záběry z archivu a virtuální 3D model původní obce Lidice. Prostor promítací místnosti je zároveň rozšířením výstavy „Lidice (v) minulosti“ nacházející se též ve výstavní síni Pod Tribunou. Výstava byla přepracována a aktualizována v červnu 2022 a v rámci její úpravy došlo zároveň ke sjednocení grafického vizuálu s expozicí muzea, recepcí muzea a promítací místností. Statické panely byly graficky a obsahově předělány, expozice byla doplněna o obrazovky s krátkými videy obsahujícími digitální kopie sbírkových předmětů. Abychom mohli předávat ucelené informace o lidické tragédii a zároveň komplexně zobrazit virtuální 3D model obce Lidice, vyvinuli jsme nový interaktivní web https://lidice.prostor9.eu/ziva_historie, který mimo jiné plní funkci virtuální výstavy oslovující návštěvníky napříč cílovými skupinami. Virtuální prohlídku 3D modelu Lidic lze zhédnout: https://lidice.prostor9.eu/LIDICE_MODEL/.

Ing. Jana Chourová Plachá
+420 603 204 104
placha@lidice-memorial.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Jana Chourová Plachá, MBA, zástupkyně ředitele Památníku Lidice; Ing. Arch. Luboš Sekal, architekt; MgA. Jiří Studnička, vedoucí projektu Virtuální Lidice.


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru