Muzejní výstava roku

Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov
Performativní instalace Evy Koťátkové ve Velké dvoraně Veletržního paláce NGP je dosud největší domácí prezentací díla české umělkyně, která pravidelně vystavuje v zahraničních institucích a na mezinárodních přehlídkách umění. Výstava Moje tělo není ostrov má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. Každá část zprostředkovává množství příběhů, které se rozléhají výstavním prostorem. V průběhu výstavy každou sobotu odpoledne instalaci aktivují performeři*rky, kteří*ré se s veřejností dělí o různé příběhy, jež výstava obsahuje: o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o keři vytrženém ze svého původního prostředí. Výstava vytváří platformu empaticky otevřenou těm, jejichž hlasy – lidské, rostlinné, zvířecí – jsou umlčeny, jejichž stav je zpochybňován, jejichž život byl vykořeněn a kteří jsou vystaveni nucenému nálepkování a stigmatizaci.
65/2022
Národní Galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
+420 224 301 122
info@ngprague.cz
http://ngprague.cz
23281
MK ČR

Povinné přílohy

Výstava má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. V břiše fragmentovaného těla leží různé krabice a přepravní bedny, z nichž jako by se chystaly uniknout zvířecí a lidské bytosti: těla na útěku, pomíjivá a přechodná; těla, která odmítají být pojmenována; těla, kterým nelze přiřadit žádnou nálepku; těla, která odmítají mlčet; těla, která svobodně vyjadřují, co cítí a o čem sní. Každá část zprostředkovává množství příběhů, které se rozléhají celým výstavním prostorem. Díky způsobu, jakým se výstava odhaluje jako pohlcující krajina, je přístupná všem návštěvníkům, kteří jsou ochoteni naslouchat jejím mnoha příběhům. V průběhu výstavy každou sobotu odpoledne instalaci aktivují performeři*rky, kteří*ré se s veřejností dělí o různé příběhy, jež výstava obsahuje: o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o keři vytrženém ze svého původního prostředí, aby byl znovu vysazen na předměstí. Duch celé instalace jako by spočíval ve volání po životě, v němž má větší místo empatie a v němž těla čelí menšímu normativnímu tlaku, které vyslovuje jeden*na z jejích protagonistů*ek: „Sním o těle vybaveném mnoha kůžemi.“ Výstava, i skrze dvě interaktivní zóny jež jsou její integrální součástí, vytváří platformu empaticky otevřenou těm, jejichž hlasy – lidské, rostlinné, zvířecí – jsou umlčeny, jejichž stav je zpochybňován, jejichž život byl vykořeněn a kteří jsou vystaveni nucenému nálepkování a stigmatizaci. Výstava se hlásí do soutěže jako dosud největší domácí prezentace díla české umělkyně, která pravidelně vystavuje v zahraničních institucích a na mezinárodních přehlídkách umění, a jako umělecké zpracování aktuálních otázek, které často polarizují společnost, hravou a přístupnou formou otevřenou široké škále veřejnosti.
Sandra Patron a Rado Ištok
7.12.2022
4.6.2023
XII.–VI.
út–ne
10–18
Rado Ištok
radoslav.istok@ngprague.cz

Nepovinné přílohy

Adéla Vavříková
Doprovodné akce proběhnou v následujících týdnech a měsících.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru