Muzejní výstava roku

Hardmuth: Od uhlu k tužkařskému impériu
Výstava vznikla jako výstup multioborového výzkumného záměru v rámci projektu NAKI II a zaměřuje se v rozšířené pohledu na osobu Josepha Hardtmutha a na dějiny jím vytvořené firmy, která dosáhla světové proslulosti a je činná dodnes. Na výstavě jsou k vidění výrobky firmy z 19. i 20. století zahrnující jak keramickou, tak i tužkárenskou produkci. Ojedinělost výstavy spočívá v komplexním zpracování tématu, na kterém se podíleli odborníci na architekturu, zahradní architekturu a historici podnikání. Prezentovány jsou architektonické plány z řady institucí v ČR i zahraničí, z nichž některé nebyly doposud publikovány. Výstavu doprovází úspěšný edukační program pro školní skupiny a pracovní listy pro veřejnost. Výstava je prezentována i v audioprůvodci SmartGuide a k dispozici je obsáhlý odborný katalog.
67/2022
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
+420 777 710 826
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Výstava je vyvrcholením dlouholetého projektu, na kterém se podíleli pracovníci tří institucí. Ojedinělost výstavy spočívá v komplexním zpracování tématu a veřejnosti tak výstava prezentuje celou šíři činnosti architekta, vynálezce a podnikatele Josepha Hardtmutha a historii jím založené firmy, která dosáhla světové proslulosti. Výstavu vhodně doplňují předměty z výroby, a to jak z keramické produkce z 19. století, tak i tužkárenské produkty převážně z 20. století, i když nejstarším je dřevěná kazeta na tužky z 80. let 19. století. Dále pak modely staveb či replika vévodského klobouku s korunou knížat z Liechtensteina ze 17. století. První část se zaměřuje na projekční a stavitelské aktivity Josepha Hardtmutha v Čechách, na Moravě a Dolním Rakousku. Návštěvník se zde může seznámit i s řadou dosud nepublikovaných plánů, které dokládají široký okruh jeho působnosti. Ve druhé části je pak představen Joseph Hardtmuth jako podnikatel, vynálezce a zakladatel firmy, který rovněž přišel s celou řadou inovací: způsob výroby tuhy z méně kvalitního typu grafitu, nový postup při výrobě nádobí, tzv. vídeňská kamenina, a to včetně v té době unikátní bezolovnaté glazury, umělá pemza či neapolská žluť. Výstava poté sleduje osudy jeho syna Carla, který přenesl firmu v r. 1848 do Českých Budějovic a vnuka Franze, který se postaral o další řadu inovací: tužka Koh-i-noor s netypickou žlutou barvou, uvedená na trh v r. 1889, se stala symbolem kvality a známou po celém světě. Dále sestrojil tzv. „český mlýn grafitový“, což vedlo k dalšímu vynálezu, sedmnáctistupňové tvrdnostní škále. Poslední část provede návštěvníky historií firmy Koh-i-noor Hardtmuth v pohnutém 20. století, kdy se firma musela vyrovnávat i s politickými událostmi. Společnost funguje dodnes a vždy byla jednou z nejvýznamnějších firem českého, respektive československého průmyslu. Podrobněji se tématu výstavy věnuje obsáhlý odborný katalog.
NTM:David Bohdálek, Pavel Borský, Dagmar Černoušková, Jiří Dohnal, Jana Geršlová, Martin Golec, Hana Králová, Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková, Jana Lišková, Daniel Lyčka, Jan Županič; NZM: Zdeněk Novák, Roman Zámečník; NPÚ: Lenka Šabatová, Lenka Křesadlová, Martin Pácal
29.6.2022
29.3.2023
VI.–III.
út–ne, státní svátky
9–18
PhDr. Králová Hana, Ph.D.
hana.kralova@ntm.cz

Nepovinné přílohy

Tomáš Bílek, tbi.architekti
Jáchym Šerých
Katalog výstavy: KRÁLOVÁ, Hana (ed.). Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu. Katalog výstavy, Praha 2022, ISBN 978-80-7037-387-3, s. 320; Pracovní list do výstavy pro veřejnost; Ukázka z programu – pracovní lístky.
Výstavu doprovází edukační program pro školy, který je veden formou muzejní animace. Program seznamuje účastníky s osobností Josefa Hardtmutha od jeho působení jako stavitele i jako průkopníka vídeňské keramiky až po vynálezce nového způsobu výroby tužky a úspěšného podnikatele. Vyškolení lektoři nabízí upravené varianty programu pro všechny věkové skupiny žáků ZŠ. Konkrétní aktivity edukátoři NTM připravili tak, aby postupně rozvíjely kompetence účastníků – od samostatného plnění úkolu, přes společné zkoumání vynálezcových postupů, ověření dosavadních znalostí, po rozvoj spolupráce při zjišťování vlastností grafitu a tuhy. Motem programu je: Tužka. Grafit. Slon a lev. Co mají společného? Přijďte prozkoumat dílo a práci Josepha Hardtmutha, vynálezce, architekta a podnikatele. Zjistíte, jak se tužky vyrábějí, ověříte si vodivost grafitu a naučíte se základní kopírovací techniky. K polovině února 2023 bylo celkem realizováno 85 workshopů, které absolvovalo 1800 účastníků. Některé z aktivit si mohou vyzkoušet při pravidelných víkendových programech rodiny s dětmi, pro které je také připraven speciální výtvarně hodnotný pracovní list.
Česká televize Studio 6 – https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010100628/; Seznam zprávy - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-praha-deti-si-v-narodnim-technickem-muzeu-vyzkousi-jak-funguje-radio-a-vyrabi-se-tuha-220036; Reportáž České televize o probíhající výstavě a programech pro děti pro pořad Zprávičky. Dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000161023/; Pražský deník – https://prazsky.denik.cz/kultura_region/muzeum-nabidne-adventni-kresleni-s-hardtmuthem-i-slevu-kvuli-havlovi-20221216.html; Článek: Výstava Hardtmuth – od uhlu k tužkařskému impériu uveřejněný na serveru Novinky.cz. Dostupné online: https://www.novinky.cz/clanek/stalo-se-foto-vystava-hardtmuth-od-uhlu-k-tuzkarskemu-imperiu-40401596; Formou krátkého obrazového komiksu byla výstava prezentována v rámci reportáže: Národní technické muzeum ukazuje historii tužkařského impéria Koh-i-noor. Dostupné online: https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/3517155-technicke-muzeum-ukazuje-historii-tuzkarskeho-imperia-koh-i-noor; Smartguide – audiprůvodce výstavou - https://www.smart-guide.org/destinations/cs/narodni-technicke-muzeum/.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru