Muzejní výstava roku

Velký návrat Běly Kašparové
Výstava je poctou dávno zapomenuté vysokomýtské rodačce Běle Kašparové, o jejíž existenci neměl nikdo ve Vysokém Mýtě ani tušení. Jediný obraz ve sbírce a kratičká zmínka v Tomanově slovníku nás inspirovala k detektivnímu pátrání. Ve státních institucích jsme narazili pouze na 4 její díla, hledali jsme tedy v soukromé sféře. Podařilo se nám shromáždit 5 desítek obrazů, mezi nimi i ty, s nimiž debutovala ve 30. letech v Paříži, kde také pózovala Josefu Šímovi. Objevili jsme malířčinu vnučku, která poskytla krabici dobových výstřižků, z nichž jsme sestavili seznam výstav (Mánes, Topičův salon, Aventinum). Po 60 letech od poslední výstavy jsme umožnili Běle Kašparové Velký návrat na výtvarnou scénu i do svého rodiště.
82/2022
Městská galerie Vysoké Mýto
Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto
+420 778 531 908
galerie@vysoke-myto.cz
http://galerie-vm.cz
28852150
Město Vysoké Mýto

Povinné přílohy

Výstava Velký návrat Běly Kašparové ukazuje na konkrétním příběhu, jak společenská (ne)svobodná situace ovlivňuje (ne)svobodu jedince. Dívce z maloměsta se dostává díky otci, gymnaziálnímu profesorovi, dobrého vzdělání, ovšem bez vidiny vysokoškolského studia, konec I. světové války vše mění a ona přijata na Akademii (ve třídě u Jakuba Obrovského studuje s Jindřichem Štyrským, Františkem Muzikou, Emanuelem Frintou, setkává se zde také s vysokomýtskými rodáky Františkem Matouškem a Josefem Kaplickým – díla spolužáků a profesora jsou součástí výstavy jako možnost komparace s vývojem jejích současníků). Jako většina mladých umělců míří počátkem 30. let do Paříže, kde debutuje. Rozvíjí se před ní slibná kariéra, přátelí se s Josefem Šímou, vystavuje v Aventinu, Topičově salonu, Mánesu… II. světová válka opět vše mění. Možností vystavovat ubývá, Běla se vdává, porodí dceru. S koncem války svitne naděje, autorka se ještě 2x vrací do Francie, kde vystavuje. Nástup komunismu definitivně utne svobodu vyjádření, činnost uměleckých spolků je ukončena nebo centrálně řízena, výstavy jsou tematicky zaměřené na budování společnosti. Malířka se stahuje, věnuje se portrétování, novinové ilustraci a grafice. Není režimem pronásledována, manžel Ladislav Rieger se stal členem strany, učil na UK. Malířka se může věnovat výtvarné činnosti, ovšem nesvoboda a diktát společnosti určují jakým způsobem. Splynout s davem, nevyčnívat… Jeden režim nabídl možnost rozvíjet se, ukázat svůj potenciál, druhý individualitu zcela potlačil. Malířka zůstala vždy věrná figuře. Začala sociálními motivy (Pradleny, Hlídka u mrtvého), nasála svobodu (Poutnice, Romance, Léto, Holubice, Na pláži) a posléze se držela diktovaného tématu (Včelaři, V sadě, Po práci, V obchodě), ale vždy zachytila atmosféru okamžiku bez umělecké deformace. Podařilo se vrátit na scénu skvělou malířku a přiblížit podmínky života umělce v monarchii, demokracii, fašismu a komunismu.
Iveta Danko, Zuzana Pohorská
11.11.2022
15.1.2023
XI.–I.
po–pá; so–ne a svátky
8.30–17; 9–17
Iveta Danko
iveta.danko@vysoke-myto.cz

Nepovinné přílohy

Pozvánka, skládačka
Během konání výstavy se v sále mezi obrazy Běly Kašparové uskutečnil kromě vernisáže také koncert českých a francouzských šansonů (Markéta Hapka Voříšková / zpěv a Jiří Vedral / kytara), komorní koncert s recitací francouzských veršů (Cécile Boiffin / marimba), večer autorské poezie mladých vysokomýtských básníků, edukační programy pro školy (MŠ, ZŠ, gymnázium, ZUŠ – celkem 200 žáků). Programy navazovaly na pařížskou zkušenost malířky a odkazovaly na její znovuobjevení (objevení básníci).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru