Muzejní publikace roku

Zapomenutá vůně střelného prachu
Obrazový katalog k výstavě Zapomenutá vůně střelného prachu prezentuje vývoj palných zbraní od prvních pokusů se střelným prachem až do pol. 19. stol. Představuje jedinečnou kolekci zbraní ze čtrnácti významných českých institucí a soukromých sbírek, které zastupují dané období či technologii. Kromě hlavních vývojových mezníků se zaměřuje také na slepé vývojové větve a nadčasové rarity. Obsahuje stručný úvod, katalog historických zbraní a doplňkových předmětů s celkovými i detailními fotografiemi, v závěru je uveden terminologický slovník a pramenné zdroje. Obsah je chronologicky členěn do devíti kapitol s podrobným popisem jednotlivých předmětů, místem uložení, technickými údaji atd. Publikace si klade za cíl nejen dokumentovat výstavu, ale též sloužit jako studijní materiál. Jedná se o ojedinělou knihu jak svým rozsahem, tak obsahem.
106/2022
Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín
+420 321 722 988
info@muzeumkolin.cz
http:/www.muzeumkolin.cz
00410047
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Kniha je katalogem k výstavě Zapomenutá vůně střelného prachu, která proběhla v Regionálním muzeu v Kolíně od 17. listopadu 2021 do 29. května 2022 a představila vývoj palných zbraní v kontextu práce starých mistrů. Ukázala významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Některé zbraně byly vystaveny vůbec poprvé. Jediným krokem k trvalému uchování takto exkluzivní výstavy a k prezentaci ojedinělého souboru exponátů bylo vydání souhrnné obrazové publikace. Kniha obsahuje stručný úvod představující výstavu, její obsah a záměr. Hlavní a nejrozsáhlejší částí (384 stran) je katalog, který prezentuje 209 sbírkových předmětů pomocí celkových i detailních fotografií jednotlivých částí s technickým popisem a dalšími údaji. Kromě palných zbraní jsou představovány i doplňkové předměty a příslušenství. V závěru je uveden terminologický slovník a výběrový soupis pramenů a literatury. Po grafické stránce splnila kniha očekávání autorů. Sazba a grafika odpovídají modernímu pojetí. Rádi bychom také vyzdvihli neotřelý font, postprodukci fotografií a návrh obálky. V České republice existuje několik katalogů věnujících se v obecné i konkrétní rovině vývoji palných zbraní, moderní souhrnná obrazová publikace dokumentující vývoj předovek v rozsahu 400 let je však ojedinělá. Jde o komplexní pohled nejen na technologické systémy, ale i výzdobu zbraní, které se tak zařazují mezi exklusivní umělecké předměty. Kolekce je pozoruhodná i počtem a významem participujících institucí z celého území České republiky. Přispívá k prezentaci exponátů z řady českých muzeí, hradů a zámků, současně uchovává výstavní projekt s jedinečnou koncepcí a unikátním souborem sbírkových předmětů. Kniha je oslavou puškařského řemesla - umění, geniality a vynalézavosti našich předků a jejich odkazu. Autoři se rozhodli knihu přihlásit do soutěže s vědomím, že publikace může přispět k prezentaci muzejních sbírek, k prohloubení povědomí o dějinném vývoji palných zbraní a vést k dalšímu bádání v této oblasti.
Ilona Boháčková, Miloš Skrbek
Vít Klouček
Zdeněk Mazač, Ondřej Kačerovský
Regionální muzeum v Kolíně
890 Kč
300 ks
Webové stránky muzea http://www.muzeumkolin.cz/o-muzeu/publikace/; Facebook muzea https://www.facebook.com/muzeumkolin/; Facebook Puškařství Skrbek https://www.facebook.com/puskarstviskrbek; Informaci ohledně vydání katalogu jsme šířily po sociálních sítích nejen do participujících institucí, ale především na stránky cílených zájmových skupin.

Nepovinné přílohy

978-80-86403-54-0
Katalog k výstavě Zapomenutá vůně střelného prachu byl vydán šest měsíců po jejím ukončení. Během této doby jsme na knihu brali rezervace, byl o ni už dopředu velký zájem. Ihned po jejím vydání (8. 12. 2022) se začala velmi dobře prodávat. Rozesíláme výtisky nejen do všech koutů České republiky, ale také na Slovensko, do Rakouska, Itálie, Německa, Francie a USA. Nadšené reakce a kladné ohlasy přicházejí nejen od zájemců o historické zbraně z řad široké veřejnosti, ale také od odborníků a kurátorů sbírkotvorných institucí. Např. pan PhDr. Vladimír Dolínek CSc. (vojenský historik VHÚ Praha) napsal: „Krásnou knížkou jste mě nejen potěšili, ale i inspirovali k dalšímu bádání.“ Pan Bc. Jan Binder (kastelán hradu Bítov) se vyjádřil: „Publikace je velice zdařilá a krásná. Dokonce jsme se dozvěděli i nějaké nové informace.“ O knihu projevily zájem i vědecké knihovny (např. Olomouc nebo Hradec Králové). V současnosti spolupracujeme s redaktory časopisů na přípravě článků a odborných recenzí (Věstník asociace muzeí a galerií, Střelecká revue, Policista a Historie a vojenství). Elektronicky zasíláme několik příloh k lepšímu posouzení publikace – plakáty, fotografie z výstavy, komentovaných prohlídek, přednášek a programů pro rodiny s dětmi nebo pro školní skupiny. Dále obálku, elektronickou verzi katalogu bez obálky v pdf. a potvrzení o zaplacení soutěžního poplatku.

Fotogalerie

nahoru