Muzejní publikace roku

Digitálky
Publikace s podtitulem Sbírka elektrických, elektronických, digitálních, quartzových a rádiem řízených náramkových hodinek v Technickém muzeu v Brně je v českém kontextu prvním komplexním zpracováním vývoje moderní časoměrné techniky. Kromě vlastního zevrubného popisu všech položek sbírky (dohromady čítající 264 kusů), a vysvětlení principu, na kterém fungují, se zaměřuje i na patřičné názvosloví, metodiku popisu a stručné shrnutí zásad preventivní konzervace a vhodné péče. Bude proto jistě důležitou pomůckou jak kurátorům a správcům sbírek, tak znalcům, sběratelům či starožitníkům. Cennou součástí publikace jsou též medailony nejdůležitějších světových i československých firem a výrobců. Katalog ve formě e-booku na webu muzea je zároveň příkladným on-line zpřístupněním sbírky, jež je bezesporu minimálně v ČR nejucelenější a nejreprezentativnější hmotnou dokumentací těchto všednodenních artefaktů.
120/2022
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
+420 541 421 411
+420 778 522 509
info@tmbrno.cz
http://www.tmbrno.cz
00101135
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Publikace s podtitulem „Sbírka elektrických, elektronických, digitálních, quartzových a rádiem řízených náramkových hodinek v Technickém muzeu v Brně“ je v českém kontextu prvním komplexním zpracováním problematiky vývoje moderní časoměrné techniky. Kolekce 264 kusů hodinek s elektrickým a elektronickým pohonem, křemíkovým oscilátorem či řízených dálkovým signálem a z části také s využívaním digitálního ukazatele času se stala součástí oborové sbírky TMB teprve nedávno, díky dlouhodobé spolupráci se zaníceným a hluboce erudovaným sběratelem a znalcem hodinářské produkce inženýrem Liborem Hovorkou. Je bezesporu minimálně v ČR nejucelenější a nejreprezentativnější hmotnou dokumentací těchto všednodenních artefaktů, které doprovázejí v nebývale velkém počtu lidstvo od 70. let 20. století. Publikace kromě vlastního zevrubného popisu jednotlivých předmětů – katalogových položek, jež jsou rozděleny do kapitol podle základního principu, na kterém fungují, též obsahuje kvalitní fotodokumentaci hodinek z nejméně dvou pohledů a reprodukce dobových doprovodných materiálů. Nechybí statě zabývající se patřičným názvoslovím a metodikou popisu, ani shrnutí zásad preventivní konzervace a vhodné péče o tento typ předmětů s hojným zastoupením novodobých materiálů. Kniha má proto ambici stát se praktickou pomůckou jak muzejním kurátorům a správcům sbírek, tak znalcům, sběratelům a obchodníkům se starožitnými hodinami. Cennou součástí publikace jsou také medailony s informacemi o nejdůležitějších světových i československých firmách a výrobcích. Celá publikace je kromě tištené verze zpracována také jako elektronická kniha, zájemcům je volně přístupná k prohlídce nebo ke stažení na webu muzea, a takto ji lze zároveň považovat za příkladný on-line katalog sbírky.
Petr Nekuža
Eva Řezáčová, Silvie Doleželová, Jaroslav Florian
Matěj Málek
700 Kč (e-book zdarma)
150 ks (e-book, open access)

Nepovinné přílohy

978-80-7685-032-7; 978-80-7685-025-5 (e-book, pdf)

Fotogalerie

nahoru