Muzejní výstava roku

Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930
Ornamentální nauka se na odborných školách stala důležitou disciplínou, ve které sice přežívala stereotypní dekorativní rutina a kopírování historických motivů, ale objevil se tu také prostor pro inovativní umělecký experiment. V nauce věnované ornamentu a v oblasti „nízkého“ dekorativního umění se děly jakési tiché, nenápadné revoluce, které přinášely impulsy pro „vysoké“ umění. Výstava si kladla otázku: byl ornament nudný přežívající jev, anebo přitažlivý katalyzátor proměn? Chtěla upozornit na ty oblasti ornamentalismu, které objevovaly pro uměleckou modernu nová témata a odlišné postupy. Ornament záměrně spěl k abstrakci viděného, vycházel z poznatků soudobé přírodovědy, včetně využití detailních struktur naturálií. Dekoratéři využívali pro tvorbu ornamentů mikroskop, kaleidoskop, fotografické předlohy. Ornamentalismus inicioval samostatné téma rytmu, pohybu, dotýkal se teorie barev a psychologie vidění.
30/2012
Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
+420 532 169 111
+420 532 169 181
info@moravska-galerie.cz
http://www.moravska-galerie.cz
00094871
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Cílem výstavního projektu byla snaha rehabilitovat roli ornamentu v kontextu dějin umění. Modernistickým výkladem, který ornament chápal jako nadbytečnou „ucpávku prázdna“ parazitující na funkční čistotě objektů, bylo z dějin umění neprávem eliminováno podnětné umělecké a myšlenkové zázemí dlouholetého ornamentalismu. Přitažlivost ornamentálních praktik z let 1880–1930 spočívá v prezentaci souvislostí dekorativního umění s přírodovědou a (uměleckou) abstrakcí. Pozornost je soustředěna na ty oblasti, které vykazují zřetelnou souvislost se soudobou vědou: přírodovědná schémata rostlin a minerálů versus postupy ornamentální stylizace, využití mikroskopického znázorňování v ornamentice, hledání vizuálního řádu a funkční struktury v přírodě, ornamentální arabeska jako trajektorie pohybu. Mimo vlivy z oblasti vědy výstava demonstruje, nakolik byla spjata oblast ornamentiky s volnou abstrakcí a výtvarným elementarismem modernismu. Představuje rovněž experimentální polohu, která se odvíjela v rámci dekorativního umění, a to v souvislosti s tvorbou tzv. „volného ornamentu“, který se ocital blízko autonomní umělecké abstrakci. Vedle prací anonymních dekoratérů v různých aplikacích (keramika, sklo, cín, textil, knižní kultura) jsou vystaveny návrhy Františka Kupky, Vojtěcha Preissiga, Marie Teinitzerové, Ladislava Sutnara, neznámé, ale geniální česko-německé umělkyně Katharine Schäffner aj. Mimo to jsou zde textilní dezény a dekorativní předlohy Kolomana Mosera, Josefa Hoffmanna, Alfonse Muchy aj. Pro osvětlení souvislostí dekorativního umění se soudobou přírodovědou jsou prezentovány herbáře, sbírky motýlů i krystaly. Historické sbírky doplňují současné umělecké multimediální intervence a nástěnné křídové kresby dobrovolných dekoratérů. Kanonizované výklady dějin moderního umění upřednostňují umělecké inovace v malířství a sochařství a opomíjejí experimentální potenciál ornamentalismu a dekorativního umění. Výstava „Tiché revoluce uvnitř ornamentu“ je pokusem o rehabilitaci této fascinující oblasti.
Lada Hubatová-Vacková
Multimediální intervence – Filip Cenek, Komplot (Ondřej Přibyl, Jan Záveský, Martin Chum)
30.11.2012
24.3.2013
listopad–březen
středa–neděle
st–ne 10–18, čt 10–19
Kateřina Tlachová
katerina.tlachova@moravska-galerie.cz

Nepovinné přílohy

Zbyněk Baladrán
3. dílna – Dora Čančíková, Jan Čumlivski a Luděk Kubík
Publikace k výstavě: Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930, VŠUP Praha 2011 / Silent Revolutions in Ornament. Studies from Applied Arts and Crafts in 1880–1930, AAAD Prague 2011, 288 s., ISBN 978-80-86863-17-7; Informační skládačka v české a anglicko-německé verzi.
Sobotní ateliéry (děti 6–15 let): „Botanika ornamentika“ – výtvarné experimenty s ornamenty inspirovanými přírodou, růst rostlin a jejich vnitřní svět. Výtvarné dialogy pro pedagogy (metodika pedagogické praxe): „V rytmu ornamentu“ – seznámení se způsobem, jakým se ornament vyučoval, pokus o vlastní ornamentální stylizaci a interpretaci vystavených děl. Tvorbou k poznání a inspiraci (ateliér pro dospělé + Společnost přátel MG v Brně): „Ornamentální stylizace“ – možnost vyzkoušet postupy stylizace, hledání esence tvaru v kresbě a příbuzných technikách, experimenty s šablonami, velkoformátové převedení ornamentů. Mezi námi (lidé s handicapem): „Tajemství ornamentu“ – jak ornament vzniká a čím byl inspirován? Vlastní návrh ornamentu inspirovaný prohlídkou ornamentálních předloh a jejich aplikací. Creativ 60+ (dílny pro seniory): „Hledání ornamentu“ – prohlídka výstavy a multimediální interpretace ornamentu s využitím relaxační zóny.
3. 12. 2012, Mladá fronta DNES, s. 11, Kultura; 1. 12. 2012, denik.cz, Ostatní; 3. 12. 2012, Brněnský deník, s. 9, Kultura – region; 5. 12. 2012, Metro, s. 21, Vánoce 2012; 14. 12. 2012, Lidové noviny, s. 8, Kultura; 16. 1. 2013, Mladá fronta DNES, Strana 7, Kultura; 19. 1. 2013, zpravy.iDNES.cz, Výtvarné umění. Odkaz na videospot: https://www.youtube.com/watch?v=gv9btJcJpOc

Fotogalerie

nahoru