Asociace muzeí a galerií ČR - Gloria Musaealis
19. 4. 2024

Ceny Gloria musaealis za rok 2023

Nominace


Do 22. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaelias, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.,přihlásilo 60 institucí celkem 93 projektů

Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2023 (45 soutěžních projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2023 (33 soutažních projektů) a Muzejní počin roku 2023 (15 soutěžních projektů). Podrobné informace, vč. doprovodné dokumentace lze nalézt na http://www.gloriamusaealis.cz.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2023 se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

REGISTRACI potvrzující Vaši účast na ceremoniálu proveďte ZDE

Pro vstup do prostor Obecního domu musíte mít s sebou POZVÁNKU (tištěná nebo elektronická verze).

 

Tiskové zprávy:
Ceny Gloria musaealis za rok 2023 
Nominace  
Novinky 22. ročníku 
Plakát 
Pozvánka (elektronická verze) 

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata JUDr. Jiřího Pospíšila.
Partnerství ceremoniálu přijaly Obecní dům, a. s., Český rozhlas, Národní muzeum, AV MEDIA SYSTEMS, a. s., a Three Brothers ProductionStream záznam vyhlášení budou zajišťovat AV MEDIA EVENTS, a. s.
Hlavním mediálním partnerem akce se již pošesté stala Česká televize, mediálními partnery jsou opět i Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.
Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism byla připravena prezentace všech oceněných projektů v jednotlivých ročnících soutěže, která je k dispozici na gloriamusaealis.cz a také na portálu Kudyznudy.cz.
Oceněné projekty ve 22. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis budou prezentovány i v rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí, jehož 20. ročník bude odstartován v pátek 17. května 2024 od 14.00 hodin v Pardubicích.
Obě akce se konají u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května).

Více na http://www.gloriamusaealis.cz


Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Mgr. Monika Benčová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: gloria@cz-museums.cz

Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: amg@cz-museums.cz

Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG a ředitelka Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: amg@cz-museums.cz

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do soutěže?

Chcete přihlásit zajímavý projekt do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a nevíte si rady s vyplněním příslušných formulářů? Nabízíme pomoc při jejich zpracování i vytipování vhodných počinů. Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás