Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2018 do 28. února 2019. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
10/2012Moravská galerie v Brně25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 Detail
14/2012České muzeum stříbra, p. o.Virtuální výstavy Českého muzea stříbraDetail
15/2012Západočeské muzeum v Plzni, p. o.Revitalizace bývalého františkánského kláštera a zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecézeDetail
23/2012Památník Terezín, n. k. p.Replika mansardyDetail
28/2012Muzeum JindřichohradeckaRevitalizace Muzea JindřichohradeckaDetail
37/2012Památník Karla ČapkaNaučná stezka Karla ČapkaDetail
45/2012Muzeum středního Pootaví StrakoniceVýstavba nové budovy technického zázemí Středověkého vodního mlýna v HoslovicíchDetail
49/2012Památník Terezín, n. k. p.Školákem v ProtektorátuDetail
56/2012Slezské zemské muzeumRekonstrukce Historické výstavní budovy a expozice SlezskoDetail
68/2012Masarykova univerzita – Mendelovo muzeumČasopis Museologica BrunensiaDetail
69/2012Východočeské muzeum v PardubicíchLaus Archaeologiae – archeologie Pardubického krajeDetail
nahoru