15.10.2019

Evropské dny konzervování-restaurování / European Day of Conservation- Restoration

Vyjádření Susan Sorr, prezidentky E.C.C.O. k EU dni konzervování-restaurování a její poděkování za podporu této akce naleznete zde 

Statement by Susan Sorr, President of E.C.C.O. to the EU Day of Conservation-Restoration and her thanks for supporting this event can be found here 

Zpět

nahoru