Členové Exekutivy AMG


Předsedkyně AMG

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 518 355 735
Mobil: +420 724 986 070
E-mail: i.chovancikova@masaryk.info

 • koncepční činnost AMG (společně s PhDr. Janou Hutníkovou), vnitřní chod AMG (společně s Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou), Národní soutěž muzeí Gloria musaealis (ředitelka soutěže), komunikace s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR (společně s Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.)
 • Krajská sekce hlavního města Prahy AMG, Zlínská krajská sekce AMG


I. místopředsedkyně AMG

PhDr. Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově, Třída Míru 447, 347 11 Tachov
Tel.: +420 374 722 171
Mobil: +420 724 081 468
E-mail: info@muzeumtachov.cz

 • oblast muzeologie a vzdělávání (revize RVP, ŠMP), Věstník AMG (předsedkyně redkační rady), koncepční činnost AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou), zástupce AMG v Koalici mezioborových pedagogických asociací a skupin (KOMPAS)
 • Plzeňská krajská sekce AMG, Karlovarská krajská sekce AMG


II. místopředseda AMG

Ing. Bc. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky, Velké náměstí 367, 561 69 Králíky
Mobil: +420 603 517 932
E-mail: rollo@centrum.cz

 • oblast legislativy (společně s PhDr. Radkou Křížkovou Červenou a Mgr. Jiřím Ornou; GDPR, implementace EU směrnic v oblasti autorského práva, nová zbraňová legislativa), digitalizace a evidence sbírek muzejní povahy, zástupce AMG v UZS ČR, zástupce AMG v Radě kvality ČR
 • Ústecká krajská sekce AMG, Královéhradecká krajská sekce AMG


Členové Exekutivy AMG

Mgr. Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 210 937, +420 475 211 260
Mobil: +420 733 334 008
E-mail: houfek@muzeumusti.cz

 • vnější vztahy AMG (komunikace s muzejními svazy v Sasku, v Bavorsku, v Horním Rakousku a v Polsku; komunikace s Radou galerií ČR), encyklopedie muzejnictví
 • Pardubická krajská sekce AMG, Liberecká krajská sekce AMG


PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1, 336 01 Blovice
Tel.: +420 371 522 208
Mobil: +420 777 468 770
E-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

 • oblast legislativy (společně s Ing. Bc. Richardem M. Sichou a Mgr. Jiřím Ornou; registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR), muzejní statistika
 • Středočeská krajská sekce AMG, Moravskoslezská krajská sekce AMG


Mgr. Jiří Orna

Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 370 112
Mobil: +420 731 446 353
E-mail: jorna@zcm.cz

 • oblast legislativy (společně s Ing. Bc. Richardem M. Sichou a PhDr. Radkou Křížkovou Červenou; památkový zákona a problematika ochrany archeologického dědictví), zástupce AMG v České komisi pro UNESCO, vědecko-výzkumná činnost muzeí
 • Jihočeská krajská sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG

 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Husitské muzeum v Táboře, nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 251 884
Mobil: +420 605 253 352
E-mail: smrcka@husitskemuzeum.cz

 • vnější vztahy AMG (komunikace s NEMO; komunikace se ZMS), komunikace s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou), odměňování pracovníků v kultuře
 • Krajská sekce Vysočina AMG, Jihomoravská krajská sekce AMG


Předsedkyně Revizní komise AMG

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.
Muzeum T. G. M. Rakovník, Vysoká 95, 269 01 Rakovník
Tel.: +420 313 516 230
Mobil: +420 731 449 322
E-mail: reditelka@muzeumtgm.cz

 • vnitřní chod AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou), účtování o sbírkách muzejní povahy
   

 

nahoru