Členové Senátu AMG s hlasem poradním

Členy Senátu AMG s hlasem poradním jsou předsedové regionálních a oborových Kolegií AMG, dále předseda a členové Revizní komise AMG, předsedové pracovních skupin a výkonný ředitel AMG.


Předsedové Regionálních kolegií AMG

Kolegium jihočeských muzeí AMG
---

Kolegium jihomoravských muzeí AMG
---

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech AMG
---

Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků AMG
Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. (
Městské muzeum v Jaroměři)

Kolegium muzeí královských měst AMG
RNDr. Miroslava Šandová (Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech)

Kolegium muzeí Prácheňska AMG
Jitka Velková (Městské muzeum a galerie Vodňany)

Kolegium pobeskydských muzeí AMG
---

Kolegium šumavských muzeí AMG
---


Předsedové Oborových kolegií AMG

Kolegium galerií AMG
---

Kolegium krajských muzeí AMG 
---

Kolegium okresních muzeí AMG
---

Kolegium muzeí nezřizovaných státem, územně-samosprávnými celky, městy a obcemi AMG
---


Revizní komise AMG

Předseda Revizní komise AMG
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Členové Revizní komise AMG
Ing. Vladimíra Durajková (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Mgr. Jiří Střecha (Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum)


Výkonná ředitelka AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)


Pracovní skupiny AMG

  • pro muzejní statistiku

PhDr. František Šebek (čestný člen AMG, vedoucí pracovní skupiny)
Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná ředitelka AMG)
Mgr. Dagmar Hamalová (Muzeum regionu Boskovicka)
PhDr. Tomáš Niesner (Muzeum v Bruntále)
PhDr. Dana Veselská, Ph.D. (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)

  • pro registraci a akreditaci muzeí a galerií a muzejní standardy

PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, vedoucí pracovní skupiny)
PhDr. Luděk Beneš (čestný člen AMG)
Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná ředitelka AMG)
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně)
Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky)
PhDr. František Šebek (čestný člen AMG)

  • pro muzejní legislativu

Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky, vedoucí pracovní skupiny)
PhDr. Luděk Beneš (čestný člen AMG)
Mgr. Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem)
Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná ředitelka AMG)
PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích)
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně)
Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni)
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře)
PhDr. František Šebek (čestný člen AMG)

  • pro změnu Stanov AMG

PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, vedoucí pracovní skupiny)
Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Mgr. Aleš Knížek (Vojenský historický ústav Praha)
PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hlavního města Prahy)

 

nahoru