Členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím

Členy Senátu AMG s hlasem rozhodovacím jsou členové Exekutivy AMG, předsedové Krajských sekcí AMG, předsedové Komisí AMG a řádní členové AMG, kteří spadají do I. kategorie členských příspěvků.


Členové Exekutivy AMG

předsedkyně AMG
Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)

I. místopředsedkyně AMG
PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově)

II. místopředseda AMG
Ing. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky)

Členové Exekutivy AMG
Mgr. Václav Houfek (Muzeum  města Ústí nad Labem)
PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích)
Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni)
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře)
 

Předsedové Krajských sekcí AMG

Jihočeská krajská sekce AMG
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře)

Jihomoravská krajská sekce AMG
Mgr. Petr Kubín (Regionální muzeum v Mikulově)

Karlovarská krajská sekce AMG
Ing. Jaromír Bartoš (Městské muzeum Mariánské Lázně)

Krajská sekce hlavního města Prahy AMG
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (Národní zemědělské muzeum, s. p. o.)

Krajská sekce Vysočina AMG
Mgr. Irena Tronečková (Muzeum Velké Meziříčí)

Královéhradecká krajská sekce AMG
PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně)

Liberecká krajská sekce AMG 
Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum v Liberci)

Moravskoslezská krajská sekce AMG 
Mgr. Metoděj Chrástecký (Muzeum Hlučínska)

Olomoucká krajská sekce AMG
PhDr. Marie Gronychová (Vlastivědné muzeum v Šumperku)

Pardubická krajská sekce AMG
Ing. Bc. Richard M. Sicha (
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky)

Plzeňská krajská sekce AMG
PhDr. Zdeněk Polanský (Městské muzeum Horažďovice)

Středočeská krajská sekce AMG
Mgr. David Hroch (Městské muzeum Sedlčany)

Ústecká krajská sekce AMG
Mgr. Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem)

Zlínská krajská sekce AMG
Ing. Tomáš Vitásek (Muzeum regionu Valašsko)


Předsedové Komisí AMG

Archeologická komise AMG
Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni)

Botanická komise AMG 
Mgr. Jiří Juřička (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Etnografická komise AMG
Mgr. Michal Chmelenský (Západočeské muzeum v Plzni)

Geologická komise AMG
Mgr. Jakub Halaš (Muzeum Říčany)

Knihovnická komise AMG
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka)

Komise konzervátorů-restaurátorů AMG
Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně)

Komise muzejních historiků AMG
Mgr. Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku)

Komise pro bezpečnost v muzeích AMG
Ing. Martin Mrázek (Technické muzeum v Brně)

Komise pro muzejní management AMG
---

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
Mgr. Lucie Jagošová (Masarykova univerzita, FF, Ústav archeologie a muzeologie)

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (Moravské zemské muzeum)

Muzeologická komise AMG
Mgr. Václav Rutar (individuální člen AMG)

Numismatická komise AMG
PhDr. Luboš Polanský (individuální člen AMG)

Zoologická komise AMG
RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské muzeum v Písku)


Členové AMG v I. kategorii členských příspěvků

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Moravská galerie v Brně
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Muzeum Novojičínska
Muzeum Předkláštěří
Muzeum hl. m. Prahy
Národní galerie v Praze
Národní knihovna ČR
Národní technická knihovna
Národní technické muzeum
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Památník národního písemnictví
Památník Terezín
Slezské zemské muzeum
Technické muzeum v Brně
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Národní muzeum v přírodě
Vojenský historický ústav Praha
Východočeské muzeum v Pardubicích
Západočeské muzeum v Plzni
Židovské muzeum v Praze

 

nahoru