Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.


Věstník AMG vydává Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s finanční podporou Ministerstva kultury, jako dvouměsíčník. Časopis přináší zprávy z činnosti AMG, jednotlivé příspěvky představují aktivity a projekty muzeí a galerií působících v České republice, ale i v zahraničí. K pravidelným rubrikám patří pozvánky na semináře a konference, personálie, historické a teoretické studie, informace o výstavách a nových expozicích, recenze muzejních publikací aj. Součástí každého čísla je Kalendárium výstav, což je přehled aktuálních výstav připravovaných členskými institucemi AMG pro dané období. Časopis je otevřen kvalitním příspěvkům z oboru muzejnictví, ale nevyhýbá se ani dalším tématům z příbuzných oborů.


Aktuální vydání Věstníku AMG


Archiv starších čísel


Redakce a grafická příprava Věstníku AMG: Mgr. Monika Benčová, Anna Komárková, BBus (Hons)

Periodicita: 6 krát ročně, dvouměsíčník; vychází v polovině každého sudého měsíce, uzávěrka čísla je 10. dne každého lichého měsíce.

Náklad: 1 000 ks

ISSN 1213-2152 (Print); ISSN 2464-7837 (Online)

Registrace MK ČR: č. E 8331


Věstník AMG si můžete objednat na adrese Sekretariátu AMG 
nebo na e-mailové adrese: kalendarium@cz-museums.cz

35 Kč / jeden výtisk + poštovné a balné 100 Kč
300 Kč / rok včetně poštovného a balného (ročník – 6 čísel)

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.


Ceník inzerce na stránkách Věstníku AMG:

Podmínky a ceník inzerce 

 

nahoru