22.6.2022

Městské muzeum a galerie Polička vyhlašuje výběrové řízení na pozici „pracovník pro styk s veřejností, grafik, výtvarník, výstavář"

Termín přihlášek je do 31. července 2022

 

Pracovní náplň:
- komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům, komunikace s regionálními i celostátními médii; aktivní propagace instituce v celorepublikovém měřítku;
- zajišťování publicity činnosti muzea ve vztahu k veřejnosti, zejména výstav a doprovodných programů a akcí, včetně zveřejňování aktuálních informací;
- zajišťování fotografické dokumentace doprovodných programů pro veřejnost;
- prezentace organizace na webových stránkách, sociálních sítích a webových serverech;
- samostatné návrhy a realizace grafických a výtvarných propagačních materiálů (plakáty, pozvánky, katalogy, informační letáky apod.) včetně kompletní technické předtiskové přípravy;
- příprava a realizace výstav (projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti, práce na námětu, libretu a scénáři výstavy, koordinace zápůjček exponátů, a rovněž manuální práce v oboru aranžérství apod.);
- spolupráce při akcích, projektech a dalších kulturních a vzdělávacích činnostech organizace;
- průvodcovská činnost, informační a pokladní služby;
- komunikace se školami a dalšími cílovými skupinami;
- příprava dotačních žádostí a realizace projektů v dané oblasti;

Požadavky:
- vzdělání humanitního či uměleckého zaměření (mediální studia, žurnalistika, cestovní ruch, vizuální komunikace, propagační grafika apod.);
- dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti a dovednosti;
- dobrá orientace ve způsobech prezentace kulturního dědictví;
- výborná znalost českého jazyka včetně psané formy, komunikační a prezentační dovednosti;
- znalost práce s PC (MS Office, Word, Excel, internet);
- uživatelská znalost grafických programů Photoshop, Illustrator, Zoner Photo Studio, ovládání předtiskové přípravy a technologie polygrafické výroby;
- znalost editace webových stránek a správy sociálních sítí;
- všeobecný přehled, dobrá orientace v humanitních oborech (historie, dějiny uměny, hudby);
- pečlivost, schopnost samostatné i týmové činnosti;
- časová flexibilita, pracovní nasazení, vstřícnost a ochota se sebevzdělávat a učit se novému;
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost AJ na komunikativní úrovni (další jazyk výhodou);
- zkušenost s chodem muzejní instituce výhodou;
- řidičský průkaz B výhodou

Předpokládaný nástup:
1. 9. 2022, nebo dohodou

Místo výkonu práce:
Městské muzeum a galerie Polička

Nabízíme:
- pracovní úvazek 1,- na dobu určitou (záskok za MD), tříměsíční zkušební doba;
- odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9, (možnost osobního ohodnocení);
- 5 týdnů dovolené, stravenky

Kontaktní osoba, email pro elektronické zasílání přihlášek:
Pavla Juklová, tel.: +420 461 723 855, juklova@muzeum.policka.org
(Předmět: Výběrové řízení – Pracovník pro styk s veřejností, grafik, výtvarník, výstavář)
Písemnou žádost včetně všech povinných součástí přihlášky lze zaslat rovněž na adresu: Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572 01

Součástí přihlášky musí být:
- Strukturovaný životopis s uvedením vzdělání, zkušeností a praxe, kontaktní údaje
- Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Motivační dopis
- Návrh tiskové zprávy k zahájení letního provozu rodné světničky Bohuslava Martinů.
- Návrh textového a grafického řešení pozvánky na výstavu Horáckého skla ve formátu DL.

Termín podání přihlášky: 31. 7. 2022
Zájemci budou následně informováni o případném termínu osobního pohovoru.
Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru