Statistika muzejnictví


Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii za rok 2020
  (358 kB)

Změny ve výkaze za rok 2020 – nově zařazené řádky – v oddíle II. – č. 0225 Počet speciálních doprovodných programů k výstavám a expozicím; č. 0226 z toho počet nabízených edukačních programů (viz vysvětlivka na zadní straně výkazu); č. 0228 z toho počet účastníků edukačních programů k výstavám a expozicím; č. 0231 pro žáky a studenty (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ); č. 0232 pro pedagogy; a dále v oddíle VIII. – č. 0804 Materiály pro návštěvníky se zdravotním postižením – tištěné průvodce (zaškrtne se ano nebo ne); č. 0805 Materiály pro návštěvníky se zdravotním postižením – zvukové průvodce (zaškrtne se ano nebo ne). 
Ostatní změny se týkají posunu v číslování jednotlivých řádků. 

Termín sběru statistických dat: nejpozději do 20. března 2021.


Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii za rok 2021
  (434 kB)

Dotazník za rok 2021 budou muzea a galerie vyplňovat až na počátku roku 2022! NIPOS dal však aktuální informace k dispozici již nyní tak, aby se na změny mohly muzejní instituce včas připravit a nové položky začaly sledovat již od začátku roku 2021.

 
Více na NIPOS – Centrum informací a statistik kulturyhttps://statistikakultury.cz

 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii Kult (MK) 14-01 za rok 2020  (611 kB)

Aktualizované znění komentáře ke statistickému výkazu V-Kult pro příslušný kalendářní rok slouží muzeím a galeriím jako vodítko při vyplňování jednotlivých položek oborové statistiky. Jedná se o manuál s příklady z praxe a upřesněním některých položek, který na základě podnětů a připomínek z Krajských sekcí a Komisí AMG připravila pracovní skupina AMG pro muzejní statistiku.

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2019  (286 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2017  (264 kB) 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2016  (240 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2015  (348 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2014 Dokument Word (179 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2013 Dokument Word (175 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2012 Dokument Word (127 kB)


Metodika měření návštěvnosti webových stránek
  Dokument Word (45 kB)

Údaj o návštěvách webových stránek muzeí a galerií je jedním z ukazatelů rozsahu služeb nabízených kulturními institucemi veřejnosti. Na internetu prezentují muzea a galerie on-line katalogy svých knihoven, katalogy nebo průvodce muzejních sbírek, výsledky výzkumné činnosti atd. Přibývá také počet muzejních institucí, které prezentují virtuální prohlídky svých stálých expozic a výstav. Doporučené zásady měření virtuálních návštěv jsou v zájmu jednotného přístupu muzeí a galerií k vykazování těchto vstupů.

 

nahoru