Statistika muzejnictví

 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii V-Kult /MK / 14 – 01 za rok 2017  (264 kB)

Aktualizované znění komentáře ke statistickému výkazu pro rok 2017 sloužící muzeím a galeriím jako vodítko při vyplňování jednotlivých položek oborové statistiky.
Jedná se o manuál s příklady z praxe a upřesněním některých položek, který také na základě podnětů a připomínek z Krajských sekcí a oborových-odborných Komisí AMG připravila Pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG.
 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii V-Kult /MK / 14 – 01 za rok 2016  (240 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii V-Kult /MK / 14 – 01 za rok 2015  (348 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii V-Kult /MK / 14 – 01 za rok 2014 Dokument Word (179 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii V-Kult /MK / 14 – 01 za rok 2013 Dokument Word (175 kB)

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii V-Kult /MK / 14 – 01 za rok 2012 Dokument Word (127 kB)


Metodika měření návštěvnosti webových stránek
  Dokument Word (45 kB)

Údaj o návštěvách webových stránek muzeí a galerií je jedním z ukazatelů rozsahu služeb nabízených kulturními institucemi veřejnosti.
Na internetu prezentují muzea a galerie on-line katalogy svých knihoven, katalogy nebo průvodce muzejních sbírek, výsledky výzkumné činnosti atd. Přibývá také počet muzeí, která prezentují virtuální prohlídky expozic a výstav.
Doporučené zásady měření virtuálních návštěv jsou v zájmu jednotného přístupu muzeí k vykazování těchto vstupů.

nahoru