Statistika muzejnictví

 

Benchmarking muzeí a galerií

Projekt, který vznikl ve spolupráci NIPOS a AMG, nabízí možnost porovnávání výkonů srovnatelných muzejních institucí

Prezentace na www.benchmarkingmuzei.cz je v první fázi omezena na zpracovávání výkonnostních dat muzeí a galerií zřizovaných státem a veřejnou správou (tj. kraji a obcemi). Muzea jiných zřizovatelů tato etapa projektu zatím nezahrnuje. 

Uživatel má po přihlášení k dispozici 75 indikátorů (ukazatelů), díky nimž může porovnávat výkony v různých úrovních. Vypočítané hodnoty lze sledovat v rámci jednotlivých let, ale i v delším časovém horizontu. V prezentaci je možné zvolit si srovnávací skupinu 5 nastavitelných filtrůRok, Region ČR, Zřizovatel, Specializace muzea a Velikost sbírky. Pokud by však zahrnovala méně než 5 institucí, výpočty výkonů nebude možné sledovat.

Tisková zpráva 

Přístup do Benchmarkingu muzeí a galerií je možný na www.benchmarkingmuzei.cz nebo „proklikem“ z webových stránek AMG či NIPOS.

 

Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii za rok 2024 

Změny ve výkaze za rok 2024:

  • v úvodu výkazu přibylo uvedení ID datové schránky (výkazy jsou rozesílány přes datové schránky);
  • tabulka III. obsahuje nové dva odstavce, které se týkají osob pracujících na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a osob v jiném než pracovněprávním vztahu; tabulka III. obsahuje také nový řádek, týkající se počtu odpracovaných hodin těchto osob.

Termín sběru statistických dat: nejpozději do 4. dubna 2025.

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii Kult (MK) 14-01 za rok 2024  

Aktualizované znění komentáře ke statistickému výkazu V-Kult pro příslušný kalendářní rok slouží muzeím a galeriím jako vodítko při vyplňování jednotlivých položek oborové statistiky. Jedná se o manuál s příklady z praxe a upřesněním některých položek, který na základě podnětů a připomínek z Krajských sekcí AMG a Komisí AMG připravila pracovní skupina AMG pro muzejní statistiku.

 

Více na NIPOS – Centrum informací a statistik kulturywww.statistikakultury.cz

 

Ing. Eliška Nováková
Statistika muzeí a galerií
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo nám. 1866/5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2
T: + 420 221 507 919
E: enovakova@nipos-mk.cz
W: www.statistikakultury.cz

 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2023  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2022   

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2021 (ve verzi 2020)  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2020  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2019  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2017  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2016  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2015  

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2014 Dokument Word 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2013 Dokument Word 

Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu V-Kult za rok 2012 Dokument Word 


Metodika měření návštěvnosti webových stránek
  Dokument Word (45 kB)

Údaj o návštěvách webových stránek muzeí a galerií je jedním z ukazatelů rozsahu služeb nabízených kulturními institucemi veřejnosti. Na internetu prezentují muzea a galerie on-line katalogy svých knihoven, katalogy nebo průvodce muzejních sbírek, výsledky výzkumné činnosti atd. Přibývá také počet muzejních institucí, které prezentují virtuální prohlídky svých stálých expozic a výstav. Doporučené zásady měření virtuálních návštěv jsou v zájmu jednotného přístupu muzeí a galerií k vykazování těchto vstupů.

 

nahoru