Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy autorských a reprodukčních práv


DILIA
Divadelní, literární, audiovizuální agentura, o. s.
Kontakt: Krátkého 1, 190 03 Praha 9
Tel.: +420 283 890 666, +420 283 890 666
Fax: +420 283 893 599
E-mail: info@dilia.cz
URL: http://www.dilia.cz

INTERGRAM
Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s.
Kontakt: Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 311 392
Fax: +420 224 814 879
E-mail: martin.maran@intergram.cz
URL: http://www.intergram.cz

OSA
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
Kontakt: Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6
Tel.: +420 220 315 111, +420 220 315 111
Fax: +420 233 343 073
E-mail: osa@osa.cz
URL: http://www.osa.cz

OOAS
Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
Kontakt: Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 934 406, +420 224 934 406
Fax: +420 224 930 322
E-mail: poradna@ooas.cz
URL: http://www.ooas.cz

GESTOR
Ochranný svaz autorský
Kontakt: Šítkova 1/233, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 934 819, +420 224 934 819
Fax: +420 224 827 792
E-mail: gestor@gestor.cz
URL: http://www.gestor.cz

OAZA
Ochranná asociace zvukařů – autorů, o. s.
Kontakt: Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 969 831
Fax: +420 222 969 831
E-mail: oaza@oaza.eu
URL: http://www.oaza.eu

nahoru