Centrum pro prezentaci kulturního dědictví


Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s publikem s přihlédnutím ke specifikům různých cílových skupin, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace sbírek, pro virtuální prezentaci sbírek je Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu.

Centrum provozuje specializovanou muzeologickou knihovnu a oborový informační portál na adrese www.emuzeum.cz.
                                                    
Kontakt: 
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 
Tel.: +420 224 497 373 
E-mail: centrum@nm.cz  
http://www.emuzeum.cz

 

nahoru