Metodické centrum konzervace

Metodickým pracovištěm konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí je Metodické centrum konzervace zřízené u Technického muzea v Brně. Poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů). 

Kontakt:
 
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 421 452
Fax: +420 541 214 418  
E-mail: mck@technicalmuseum.cz  
URL: http://www.technicalmuseum.cz   

 

nahoru