Metodické centrum konzervace

Metodickým pracovištěm konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí je Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně.

Poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů). 

Kontakt:
 
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 421 452
E-mail: mck@technicalmuseum.cz  
http://www.technicalmuseum.cz   

 

nahoru