Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Cílem metodického centra při Národním muzeu  Českém muzeu hudby je tvorba metodik pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů, která je odbornou podporou zainteresovaným institucím či jednotlivcům v oblasti správného zhodnocení, zdokumentování a ošetření hudebních nástrojů a také v oblasti zásad správného zacházení s hudebními nástroji.

 

Kontakt:
Karmelitská 2, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 224 497 713
E-mail: mcmi@nm.cz
http://www.mcmi.cz/

 

nahoru