Názvosloví etnografických sbírek 

 

SLABA, Martin. Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2019. 

KLÍMOVÁ, Jarmila. Názvosloví etnografických sbírek II. Školství. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě / Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, p. o., 2020.  

HAMRLÍK, Tomáš. Názvosloví etnografických sbírek III. Zvěrokleštičství. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Bojkovice : Muzeum Bojkovska, p. o., 2021.  

KŘEČEK, Vilém – ŠUBA, Josef. Názvosloví etnografických sbírek IV. Vinohradnictví a vinařství. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Mikulov : Regionální muzeum v Mikulově, p. o., 2022.  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám k praktickému využití při správě muzejních sbírek čtyři svazky edice Názvosloví etnografických sbírek.

Vytvoření prvního dílu nové edice k tématice Myslivost – lovectví se ujali Mgr. Martin Slaba (textová část) a Ing. Miroslav Čeněk (ilustrace) z Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada. Druhý svazek věnovaný sbírkovým předmětům v oblasti Školství je dílem Mgr. Jarmily Klímové (textová část) z Muzea Komenského v Přerově a Matěje Tomeška (ilustrace). Třetí díl se zabývá tématem Zvěrokleštičství a jeho autorem je Mgr. Tomáš Hamrlík z Muzea Bojkovska. Čtvrtý svazek věnovaný tématu Vinohradnictví a vinařství zpracovali Ing. Vilém Křeček z Národního zemědělského muzea – Muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích a Mgr. Josef Šuba z Regionálního muzea v Mikulově.

S iniciativou vytváření slovníkově koncipovaného pojmosloví etnografických sbírek přišlo již v letech 1978–1980 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dnes Národní muzeum v přírodě), jelikož se kurátoři etnografických sbírek potýkali s těžkostmi, plynoucími z nejednotnosti oborové terminologie, užívané při odborném zpracování sbírkových předmětů či fondů. Kolektiv etnografů pod vedením PhDr. Jiřího Langera, CSc., ve spolupráci s filology z lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV (PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.) připravil první materiál: 347 hesel z tematických okruhů domácnost, nábytek a zemědělství si však nekladlo za cíl pouze sjednocení pojmosloví, nýbrž i vytvoření jednotné metody popisu s přesným stanovením třídících znaků a principů měření. Výsledkem bylo vydání prvních 3 svazků Etnografického slovníku (v letech 1987, 1989 a 1990), věnovaných domácímu kuchyňskému nářadí, nádobí a náčiní, lidovému nábytku a oděvu, které autorsky zaštítili PhDr. Vlastimil Vondruška, Violeta Kopřivová, Tomáš Grulich, Marek Turnský a PhDr. Jiřina Langhammerová.

V roce 1990 přistoupila k tomuto projektu Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., jež ho zaštítila personálně i finančně. Etnografická komise AMG garantuje vlastní realizaci. Na vytváření databáze hesel se prostřednictvím svých pracovníků podílejí členská pracoviště AMG.

Všechny svazky Názvosloví etnografických sbírek jsou k dispozici na webových stránkách AMG (ve formátu PDF) a byly vytištěny také jako publikace. Názvosloví etnografických sbírek vychází s finančním přispěním Ministerstva kultury. Edice je připravována pod záštitou Etnografické komise AMG. Tyto metodické materiály jsou určeny k volnému šíření, vždy však s ohledem na pravidla vycházející z autorského zákona!


Publikace byly rozeslány zdarma všem členům AMG – řádným (institucím), individuálním i čestným. Počet zaslaných kusů se řídí výší členského příspěvku AMG. Nad tento rámec si mohou členové AMG i ostatní zájemci výtisky zakoupit na Sekretariátu AMG. Cena: 50 až 70 Kč / á kus

Kontakt pro prodej a distribuci publikací AMG:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz 

 

nahoru