Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)


Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)

Metodickým pracovištěm pro informační technologie v muzejnictví, zejména v oblasti odborné dokumentace a správy sbírek, pro poradenství v oblasti digitalizace a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí a vzdělávání muzejních pracovníků v těchto oblastech je CITeM při Moravském zemském muzeu.                                                       

Kontakt: 
Zelný trh 6, 659 37 Brno 
Tel.: +420 533 435 267 
E-mail: citem@citem.cz  
http://www.citem.cz  
 

nahoru