Muzea a dobrovolníci

 

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Eropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku dobrovolnictví 2011

V souladu s rozhodnutím o vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví 2011 poskytuje tato zpráva přehled o provádění, výsledcích a celkovém úspěchu tohoto evropského roku, přičemž vychází ze závěrů externího hodnocení Evropského roku dobrovolnictví.

Závěrečná zpráva  Dokument Word (284 kB)

  


Metodické doporučení pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Ministerstvo kultury ČR vydalo v roce 2012 Metodické doporučení pro dobrovolnictví v kultuře a umění, které vzniklo jako výstup působení pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře v rámci Evropského roku dobrovolnictví.

Metodické doporučení  Dokument pdf (1 MB)

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků lze získat u České rady dětí a mládeže, která nabízí služby i nečlenským institucím. Více informací naleznete zde.


Závěrečná zpráva o projektu AMG

nahoru