Metodická centra Ministerstva kultury ČR


Pro obor muzejnictví je v České republice zřízeno devět specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace. 

 

    Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)    

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví       

   Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (galerie)  

 

 

 

nahoru