Metodická centra Ministerstva kultury ČR

 

Pro obor muzejnictví jsou v České republice zřízena specializovaná muzeologicko-metodická pracoviště, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace.

 

    Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)    

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví       

   Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (galerie)  

  

nahoru