Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury

Metodickým pracovištěm pro evidenci a inventarizaci sbírek muzejní povahy, CES a vývoz sbírkových předmětů do zahraničí je Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury. Toto pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konzultace

Kontakt: 
Ministerstvo kultury, Samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 
Sídlo: Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6 
Tel.: +420 257 085 469
E-mail: epodatelna@mkcr.cz 
http://cesonline.cz


Desatero správce sbírky muzejí povahy
 PDF 

 

nahoru