Kontakty Blue Shield International / Český komitét Modrého štítu

 

Blue Shield International

Členové výboru BSI  

 

Český komitét Modrého štítu nemá vlastní právní subjektivitu.

Na základě Smlouvy o působení Českého komitétu Modrého štítu zastává funkci sekretariátu ČKMŠ sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
 
Tel. AMG: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail AMG: amg@cz-museums.cz
Datová schránka AMG: cgzvhya

 

Český komitét Modrého štítu a jeho signatáři (členové):

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG)
Rada galerií České republiky (RG ČR)
Český výbor ICOM, z. s. (ČV ICOM)
Český národní komitét ICOMOS, z. s. (ČNK ICOMOS)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
Česká archivní společnost, z. s. (ČAS)
Národní památkový ústav (NPÚ)
Národní filmový archiv (NFA)
Ministerstvo vnitra České republiky – Odbor archivní správy a spisové služby

 

Ing. Pavel Jirásek
předseda Českého komitétu Modrého štítu / Český výbor ICOM, z. s.

 

Pověření zástupci signatářů v řídícím výboru ČKMŠ:

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.  

Ing. Ivo Štěpánek
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Technické muzeum v Brně  

Mgr. Jiří Smitka
Česká archivní společnost, z. s. / Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy Státního oblastního archivu v Praze

PhDr. Vladimíra Hradecká
Česká archivní společnost, z. s. / Oddělení fondů veřejné správy Státního oblastního archivu v Praze

Mgr. Roman Giebisch
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

PhDr. Magdalena Juříková
Rada galerií České republiky / Galerie hl. m. Prahy

Mgr. Tomáš Lachman
Národní filmový archiv / Oddělení písemných archiválií Národního filmového archivu

PhDr. Eva Lukášová
Český národní komitét ICOMOS, z. s. / Národní památkový ústav / Oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů NPÚ, zástupce 

Mgr. Pavel Šimůnek
Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky

PhDr. Jana Součková, DrSc.
emeritní předsedkyně Českého komitétu Modrého štítu 

 

nahoru