Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (galerie) 


Metodické centrum pro muzea výtvarného umění

Metodickým pracovištěm pro specializovaná muzea výtvarného umění (galerie) je metodické centrum při Národní galerii v Praze.

Cílem centra je vytváření informačního zázemí pro oborovou a mezioborovou diskuzi galerií o aktuálních trendech ve správě, interpretaci a prezentaci výtvarných sbírek a vytváření podmínek pro výměnu zkušeností.

Poskytuje metodické materiály zejména v oblasti mobility sbírek (zde zprostředkovává i dokumenty Evropské komise a jejích specializovaných pracovních skupin) a bezpečnosti muzejních sbírek. Věnuje se také standardizaci odborné práce v galeriích.

Kontakt: 
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 
Tel.: +420 224 301 812  
E-mail: mcgalerie@ngprague.cz  
http://www.mc-galerie.cz 
  

 

nahoru