Metodické centrum muzejní pedagogiky

Metodickým pracovištěm pro zprostředkování sbírek dětem, mládeži, zdravotně postiženým a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel, pro muzejní pedagogiku, rozvoj vzdělávacích a výchovných funkcí muzea, hledání nových způsobů muzejní práce v oblasti celoživotního vzdělávání, pro rozvoj kreativity, podporu návštěvnosti muzeí, pro spolupráci s ostatními centry a institucemi je Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.                                                                       

Kontakt:
Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: +420 533 435 371
E-mail: mcmp@mzm.cz 
http://www.mcmp.cz

 

 

nahoru