Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea zřízené při Památníku národního písemnictví je partnerem paměťových institucí pro řešení metodologických a metodických problémů počínaje koncepcí sbírkotvorné činnosti, dokumentací, uchováváním, vystavováním a prezentací dokladů ke knižní kultuře.

Zároveň poskytuje metodické konzultace literárním oddělením muzeí, specializovaným literárním muzeím a pamětním místům věnovaným spisovatelům.

Kontakt:
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
Tel.: +420 220 516 695
E-mail: post@pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 

 

nahoru