Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
26.1.2017

Hlášení počtu zaměstnanců pro rok 2017 a uhrazení členských příspěvků AMG

Termín pro odevzdání: do 15. únor 2017


Řádný člen AMG (instituce) je povinen každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky.

Dle nahlášených počtů zaměstnanců jsou řádní členové AMG rozdělení do kategorií členských příspěvků, které se hradí následně po zaslání výzvy (faktury) během měsíce března!

V březnu 2017 tuto výzvu obdrží také všichni individuální členové AMG!

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás