Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
2.2.2017

Termín podání přihlášek k FMN 2017 je prodloužen!

do 28. února 2017

!!! Prodloužili jsme termín podání přihlášek do FMN 2017 do 28. února 2017 !!!
 

Zapojte se do této mimořádné muzejní akce, která nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Již XIII. ročník Festivalu muzejních nocí 2017 bude probíhat ve dnech 19. května až 10. června 2017!

Národní zahájení festivalu tentokrát proběhne v pátek 19. května 2017 v Litoměřicích

Pokud máte zájem být uvedeni v propagačních materiálech AMG (tiskových zprávách apod.) a na webových stránkách FMN pošlete nám včas přihlášku Vašeho muzea!
 

Vyplnit stačí pouze elektronickou přihlášku!!!

Možnosti přihlášení:

 

Na webu je k dispozici ke stažení aktuální logo Festivalu muzejních nocí 2017 v různých grafických formátech.

Logo ve variantě dle Vašeho výběru by mělo být uvedeno na doprovodných propagačních materiálech k akci, vždy s uvedením věty: „Festival muzejních nocí 2017 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“

Logo festivalu textu by mělo zabírat minimálně 5 % materiálu.
 

Kontaktní osobou pro Festival muzejních nocí 2017 je Mgr. Monika Benčová (tel.: +420 224 210 039).

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás