Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
6.3.2017

Zařazení řádných členů do kategorií příspěvků v roce 2017

1. března 2017


Senát AMG dne 1. března 2017 odsouhlasil výši členských příspěvků a  zařazení řádných členů AMG do kategorií pro rok 2017.

Rozdělení do kategorií probíhá dle hlášení počtu zaměstnanců na aktuální rok, které mají členské instituce povinnost odevzdat do 15. února příslušného roku.

Změny v kategoriích pro rok 2017 naleznete v přiložených dokumentech:
Přesuny do nových kategorií a noví členové AMG 2017
Příloha č. 3 Jednacího řádu AMG – Výše členských příspěvků a  zařazení řádných členů AMG

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás