Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
3.5.2017

Nominace XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016

Ve třech hlavních kategoriích soutěže byla nominována tato muzea (v abecedním pořadí dle sídla instituce):

Kategorie Muzejní výstava roku 2016

Kategorie byla vyhlášena pro stálé expozice či výstavy, které využívají sbírek muzejní povahy, byly veřejnosti zpřístupněny
od 1. ledna 2016 do 28. února 2017 a trvaly minimálně jeden měsíc. V této kategorii soutěžilo 37 přihlášených projektů.

Nominovány byly tyto instituce:

Kategorie Muzejní publikace roku 2016

Do soutěže mohly být přihlášeny publikace, včetně těch, které byly vydány na elektronickém médiu, tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea, pokud byly vydány v období od 1. ledna 2016 do 28. února 2017. Do této kategorie bylo přihlášeno 31 soutěžních projektů.

Nominovány byly tyto instituce:

Kategorie Muzejní počin roku 2016

Předmětem kategorie byly takové aktivity muzeí, jejichž výsledkem bylo významné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, zvláště významné obohacení sbírek nebo zpřístupnění lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo kulturního dědictví, které muzeum završilo v období od 1. ledna 2016 do 28. února 2017. V této kategorii soutěžilo 13 projektů.

Nominovány byly tyto instituce:

Jeden z nominovaných projektů získá Cenu Českého výboru ICOM, jeden projekt obdrží Cenu čestného výboru soutěže.

XV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016 (646 kB)
Novinky slavnostního ceremoniálu jubilejního XV. ročníku (629 kB)
Nominace XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016 (117 kB)
II. ročník návštěvnické soutěže Muzeum roku (115 kB)

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás