Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
9.4.2018

GDPR

Nejčastější otázky k obecnému nařízení, na které je dotazován Úřad pro ochranu osobních údajů

Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky k obecnému nařízení, na které je dotazován Úřad pro ochranu osobních údajů.

Musí kulturní příspěvkové organizace kraje (muzea a galerie) zřizovat funkci DPO ve svých organizacích, když nedochází v dané organizaci k rozsáhlému zpracování osobních údajů (dle čl. 37 obecného nařízení)?

Neplatí, že by jen pouze z důvodu, že organizace byla založena subjektem, který musí mít pověřence, měla mít též pověřence. Jinými slovy u takto založených organizací je nutné zkoumat, zdali nemusí mít pověřence především dle článku 37 odst. 1 písm. b), c) obecného nařízení. Důležité je věnovat pozornost podmínkám, které musí nastat pro vznik této povinnosti (např. musí jít o hlavní činnost spočívající v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů či jít o hlavní činnost spočívající v rozsáhlém monitorování subjektů údajů).

Muzeum, galerie, knihovna – jejich činnost nespadá do vymezení v článku 37 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení – zatímco například nemocnice, zřízená městem, bude muset mít pověřence, ale ne z důvodu, že ji založilo město, ale proto, že je její hlavní činností rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (o zdravotním stavu), tedy dle písmena c).
Krajské knihovny lze postavit na úroveň ostatním knihovnám, tj. nemusí mít pověřence, a to ani tehdy, pokud budou rozesílat pozvánky na jimi pořádané akce. Muzea, galerie či knihovny nemusí mít pověřence, pokud zpracovávají nezbytné osobní údaje v souvislosti s jejich oprávněnou činností, včetně osobních údajů zaměstnanců pro pracovněprávní účely či uspokojování potřeb členů nebo mají kamerový systém.


Citováno 22. března 2018

Více: https://www.uoou.cz/poverenec-pro-nbsp-ochranu-osobnich-udaju/d-27307

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás