Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
25.4.2018

Mimořádný seminář GDPR muzeí a galerií Královéhradeckého kraje

13. dubna 2018

Dne 13. dubna 2018 se uskutečnil z iniciativy Oddělení kultury Odboru kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje Seminář k problematice GDPR. S ohledem na blížící se platnost předmětného evropského nařízení byly na programu za hojné účasti vedení i odborníků z muzeí a galerií (zřízených krajem) řešeny praktické zkušenosti s aplikací GDPR. Na problematiku v podmínkách krajského úřadu se ve své prezentaci zaměřil Mgr. Petr Adámek, vedoucí Legislativního a právního oddělení a na pozvání vedoucí Oddělení kultury Mgr. Pavlíny Mazánkové vystoupil k praktickým otázkám GDPR v muzeích a galeriích člen Exekutivy AMG a předseda Pardubické krajské sekce AMG Ing. Bc. Richard M. Sicha.


Přestože nyní není možné vycházet z nové národní úpravy právně řešící tuto problematiku (novela zákona č. 101/2000 Sb.), pokusili se přednášející vysvětlit alespoň právní pozici muzeí a galerií zřízených krajem a státem ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Mgr. Adámek informoval o zavedeném evropském nařízení a jeho dopadech pro muzea a galerie. Podotkl, že mnoho advokátních kanceláří a soukromých společností vytváří vůči těmto institucím negativní atmosféru obav, na základě které pak nabízejí drahé služby a řešení. Zdůraznil nutnost řešit věc racionálně a z pohledu potřeb každé instituce.


Ing. Sicha upozornil mj. na mnohdy opomíjené nebo v muzeích upozaděné dosavadní řešení ochrany osobních údajů, a to již podle stávající legislativy, především nedostatečné pokrytí nebo správné nakládání s osobními údaji ve smlouvách staršího data. Konkrétně na tuto skutečnost narážíme při akvizicích nebo darech sbírkových předmětů obsahujících osobní data nebo citlivá data žijících osob a dále také v případě ochrany budov a expozic u kamerových systémů se záznamem, a to v kategorii, kde záznam není řešen vyvedením na Policii ČR nebo obecní policii. Instituce, které dosud řádně postupovaly podle zákona č. 101/2000 Sb., by neměly mít tolik problémů při řešení problematiky GDPR. 


Zajímavé dotazy ke kamerovým systémům, spravování osobních údajů ve stávajících aplikacích (Athena, Ginis, Musaion atd.), adresářům pro rozesílání informací, ale také ke zpracování běžných pracovních kontaktů, např. na restaurátory nebo vyplývajících ze smluv připravil předem k diskuzi PhDr. Tomáš Rybička z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Jako nejproblematičtější se ukázal rozdíl v možnostech přístupu při uplatnění národní legislativy, např. v oboru archivnictví, kde je vymezení vůči GDPR jasnější, než je to možné u muzeí a galerií. 


Ze strany jedné z institucí byla řešena otázka vystavování fotografie ze 70. let 20. století, z období tzv. „normalizace“, se jménem a přímením vztahujícím se k průmyslovým a politickým dějinám místa. Jde o veřejný zájem, nebo ne? Můžeme jako muzea shromažďovat písemnosti a dokumentovat dobu, když nejsme archivy ve smyslu „archivního zákona“, a budeme moci tyto dokumenty také vystavovat a prezentovat? A v jakém rozsahu? Jak bude uplatňováno právo na výmaz? Výstavy muzeí s důrazem na dějiny 2. poloviny 20. století jsou s ohledem na významné dějinné události, které si chceme připomínat, stále častější a žádanější. Ing. Sicha upozornil i přes snahu zodpovědět co nejvíce dotazů na absenci praxe v uvedené oblasti ve vztahu k GDPR a potřebu novelizace muzejního zákona, která by více vymezila např. i úlohu muzejních badatelen, postavení muzeí ve vzdělávacím procesu dětí atd.


Exekutiva AMG pro daný účel v rámci AMG zřídila pracovní skupinu pro GDPR, která se za účasti zmíněných muzejních paměťových institucí uvedenou problematikou zabývá a jejíž snahou je i nadále informovat členskou základnu AMG.

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás